Deontologische code - Huis van het Kind Hasselt

Auteur :

Huis van het Kind - Hasselt

Jaar van publicatie :

2017

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Deze deontologische code werd geschreven met de bedoeling om samen te werken in het belang van gezinnen,om op maat te werken en het vertrouwen niet te schenden. Alle partners die samenwerken in of met het Huis van het Kind Hasselt vallen onder de bepalingen rond deontologie vernoemd in de engagementsverklaring en deze deontologische code. Het samenwerken met de gebruiker van het Huis van het Kind Hasselt (cliënt) maakt de kern uit van deze deontologische code.