Deep Democracy: Haal wijsheid uit de nee-stem

door Fanny Matheusen


De Lewis Methode geeft een nieuwe kijk op besluitvorming en is tevens een krachtig instrument voor conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit. Deep Democracy is een praktische methode om de wijsheid van de groep maximaal te benutten.

Myrna Lewis, de grondlegster van Deep Democracy, heeft het diepere psychologische werk van Arnold Mindell toegankelijk gemaakt voor niet-psychologen. De principes zijn gebaseerd op Proces Oriented Psychology. De methode is door Myrna in de jaren negentig ontwikkeld in het bedrijfsleven van Zuid-Afrika en wordt sindsdien succesvol toegepast in verschillende velden over de hele wereld. Teams die volgens deze methodiek overleggen, winnen aan vitaliteit, inclusie, betrokkenheid, samenwerkingsgerichtheid en effectiviteit.

Waarom kan deze deelsessie inspirerend zijn voor jou?

Deep Democracy biedt je een heel andere kijk op groepen en teams. Meer in het bijzonder op wie vaak de lastige of de zondebok is. Wanneer we aan de slag gaan met nee-stemmen is er kans op inclusieve besluitvorming en op creatieve en innovatieve oplossingen.

In deze interactieve sessie maak je kennis met de methode Deep Democracy. We reiken het vijfstappenZEBRAmodel aan als leidraad om naar jouw eigen werkwijze rond participatie te kijken zowel in de werking van je voorziening als in je team.

Contact

Goesthing BVBA- Watertorenstraat 7 2812 Muizen - 0473/791995
www.goes-thing.be

Presentatie

Focus van deze deelsessie

Kamer

congres kamer participatie

Meer weten over Deep Democracy