De Sterkste Schakels. Wat werkt in de samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, wijkteams en onderwijs?

Aan de hand van kwalitatief onderzoek is nagegaan welke werkzame elementen de praktijk ervaart in de samenwerking tussen de jgz, wijkteams en onderwijs. Het onderzoek laat zien dat de samenwerking tussen jgz, wijkteams en onderwijs complex is. Een succesvolle samenwerking vraagt om structurele investering op alle niveaus. Dat vraagt veel van professionals, beleidsmakers en bestuurders.

De samenwerking valt of staat met de kwaliteit, vaardigheden, attitude, kennis, ervaring en continuïteit van mensen. Het is noodzakelijk om als gemeente, wijkteam, jgz en onderwijs duurzaam in te zetten op meerdere elementen die helpen om effectief samen te werken. De basis van samenwerken ligt in ‘de menselijke maat’: het opbouwen van een werkrelatie waarbij men op elkaar en elkaars expertise vertrouwt.

Een goede samenwerking tussen jgz, wijkteams en onderwijs draagt bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren. Iedere partner heeft hierin zijn eigen rol en expertise, zegt Nikki Udo, een van de onderzoekers van De Sterkste Schakels. 'Dit onderzoek laat zien hoe ingewikkeld deze samenwerking is. Het helpt om met elkaar in gesprek te gaan: wanneer gaat de samenwerking goed? En wanneer kan dit beter? Juist door regelmatig met elkaar te reflecteren kun je stappen zetten in de samenwerking.'

Zes jgz-organisaties namen deel aan dit onderzoek. Iedere jgz-organisatie benaderde twee gemeenten met verschillende soorten wijkteams. Vervolgens zijn er interviews gehouden op verschillende niveaus. Er zijn groepsinterviews gehouden in tien gemeenten met onder andere beleidsmedewerkers, managers, teamleiders en professionals van jgz-organisaties, wijkteams, onderwijs en gemeenten. Ook zijn er gesprekken gevoerd met ouders.

Auteur :

Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
(NCJ), Verwey-Jonker instituut

Jaar van publicatie :

2019

Thema :

Wat werkt in de samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, onderwijs en wijkwerking

Type :

Publicatie


Korte beschrijving:

Onderzoek naar de werkzame bestanddelen in de samenwerking

Reageer op dit artikel
1 + 1 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.