De Scheidingsschool

De Scheidingsschool

Organisatie

De Scheidingsschool

Werkdomeinen

Baby's, peuters en kleuters
Lagere school
Jongeren
School & vrije tijd
Ouderschap & opvoeding
Familie & Gezinsvormen

Contactgegevens

Straat: Groenstraat 112
Postcode: 3020   Gemeente: Herent

Telefoon: 0032 (0)494 48 55 56
E-mail: annedekeyser59@gmail.com
Linkedin: http://www.descheidingsschool.be/scheiden-kan-je-leren
Url: http://www.descheidingsschool.be/scheiden-kan-je-leren

Omschrijving

  • Scheiden of blijven 

Je hoopte dat je liefde voldoende zou zijn. Je hebt problemen aangepakt, je hebt geaccepteerd dat niet alles vanzelf gaat. Zou je je relatie verderzetten en er weer alle energie in steken? Of zou je breken met je partner, jezelf losmaken en opnieuw beginnen? Is je relatie te goed om ermee te stoppen of te slecht om ermee door te gaan? Veel mensen worstelen met deze vraag.

  • Ouderschap na scheiding

Als je als ouders uit elkaar gaat, brengt dit ook heel wat teweeg bij je kinderen. We bekijken de impact van een scheiding op de kinderen. Wat kan je als ouder doen om je kind op een gepaste manier doorheen de scheiding te loodsen? Op welke verschillende manieren kan een kind reageren, en waarom? We geven inzichten uit onderzoeken rond scheiding en kinderen. Je krijgt bruikbare tips en adviezen over omgaan met kinderen. Tot slot staan we stil bij de ondersteunende rol die grootouders en andere belangrijke betrokkenen kunnen opnemen.

  • Leven in een nieuw-samengesteld gezin 

Nieuw-samengestelde gezinnen lijken op gewone gezinnen maar zijn dit niet! Wat maakt hen dan zo uniek? Er komt heel wat puzzelwerk bij kijken om zowel in het gezin als erbuiten (grootouders, ex-partners,…) iedereen zijn gepaste plek te geven. Tegelijk is het hard werken om de verschillende rollen in te nemen en die daadwerkelijk ook te krijgen. Waar moet je aandacht voor hebben? Wat zijn mogelijke valkuilen? Wat leert de praktijk ons? Wat vertellen ouders en kinderen hier zelf over?

  • Grootouders: als je kinderen gaan scheiden 

Er is een relatiebreuk tussen je kind en diens partner. Hoe kan jij als (groot)ouder een passend steentje bijdragen en zo mee investeren in een zo goed mogelijke relatie tussen de verschillende generaties en tussen de verschillende families? Mijn kind gaat scheiden. En wij dan als (groot)ouders? Wat met onze gevoelens? Handvaten voor grootouders om met de scheiding passend om te gaan. Hoe ervaart het kleinkind de scheiding? Praktische tips voor grootouders om met hun kleinkind passend te communiceren. Hoe regelt de wetgever het contact tussen grootouders en kleinkinderen? Mogelijkheden voor grootouders indien zij hun kleinkind weinig of niet meer zien.

  • Middelen en bemiddelen: hoe komen tot afspraken als ex-partners en ouders 

Wat is bemiddeling? Bemiddeling is een efficiënte methode om zelf tot een vreedzame oplossing van een conflict te komen. Bemiddeling is er op gericht de communicatie te bevorderen, waardoor het conflict wordt opgelost en waardoor conflicten in de toekomst kunnen worden vermeden. Hoe verloopt een bemiddeling? Wat kost een bemiddeling? Waar vind ik een bemiddelaar? Wat zijn de spelregels van goede communicatie tijdens een scheiding? Hoe helpt de bemiddelaar in het treffen van een goede regeling voor alle betrokkenen? Deze avond geeft een antwoord op hoe bemiddeling in de praktijk verloopt en hoe je zelf (zonder aanwezigheid van een bemiddelaar) je communicatie kan verbeteren.

  • Juridische informatie bij scheiding 

Bij elke echtscheiding, steken een aantal juridische vragen de kop op. Wat zijn de verschillende vormen van echtscheiding? Wat zegt de wet over ouderlijk gezag, recht op persoonlijk contact en onderhoudsgeld? Hoe zit het met co-ouderschap? Wat is er zo nieuw aan de nieuwe echtscheidingswet, die in september 2007 in ons land werd geïnstalleerd? Wanneer is bemiddeling in familiezaken gewenst en hoe werkt dit dan? En, hoe zit het met de vereffening en verdeling van goederen?

  • Concrete regelingen bij echtscheiding 

In deze sessie krijgt u concrete, duidelijk en praktische informatie over wat allemaal geregeld moet worden voor de kinderen namelijk het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de opvoedingskosten. Wat kan, wat is mogelijk, concrete informatie over de berekening van onderhoudsbijdragen, voordelen van fiscaliteit en nog zoveel meer. Verder informatie over het verdelen van de gelden, de inboedel, en het huis.

  • De school in relatie tot ouders en kinderen in scheidingssituaties

Hoe kan je als school, met een onderwijs-en opvoedingstaak, op individueel , als op klas- en schoolniveau op een passende manier omgaan met scheiding. Wat met de diverse gezinsvormen? Wie spreek je aan? Hoe ga je om met de diverse betrokkenen bij scheiding? Maw wat kan je concreet door als school, als leerkracht en wat doe je beter niet?!

Kostprijs

100 euro per uur + verplaatsingsonkosten

Regio

Vlaanderen