De participatiehefboom

Auteur :

Keygnaert, I.

Jaar van publicatie :

2005

Type :

Methodiek


De Participatiehefboom wil inspiratie bieden voor lokale besturen en organisaties om burgers aan het lokaal sociaal beleid te laten participeren. Dit uitgebreide pakket biedt zowel methodische handvaten als concrete tips en actieplannen.