De Onderwijskiezer

  • 22 februari 2018

De scholen organiseren op dit moment volop infomomenten voor nieuwe leerlingen. Ter aanvulling van deze fysieke momenten heeft Onderwijskiezer nog heel wat online informatie in petto.

Onderwijskiezer is de online studiekeuze-informatiebank van de centra voor leerlingenbegeleiding en richt zich naar iedereen die op zoek is naar informatie over het onderwijs. De site biedt objectieve en volledige informatie over alle studierichtingen, alle scholen, hogescholen en universiteiten, over alle niveaus en alle onderwijsvormen en -types, met beschrijvingen, toelatingsvoorwaarden en vervolgmogelijkheden. De informatie is steeds via verschillende ingangen raadpleegbaar (bv. via belangstelling, trefwoorden, schoolvakken …). 
Ook andere instellingen zoals internaten, MFC's en CLB's zijn opgenomen, net als de infomomenten van de scholen.
Onderwijskiezer geeft ook informatie over het studierendement in het hoger onderwijs en de situatie op de arbeidsmarkt. Via een samenwerking met VDAB kunnen ze bij elke studierichting cijfers geven over de situatie van de afgestudeerden op de arbeidsmarkt. 
In de beroependatabank staan meer dan 900 beroepen omschreven en je kan meteen opzoeken welke opleiding naar het beroep leidt, wat de mogelijke verloning is en dankzij de samenwerking met de VDAB, Stepstone en Jobat, of er vacatures voor dat beroep open staan. 
Elke gebruiker kan vrijblijvend zijn vragen voorleggen aan de onderwijskiezerspecialisten en krijgt hierop binnen de 24u een deskundig antwoord.
Kortom, Onderwijskiezer is dé 24/7 online studiekeuzebeurs en die valt duidelijk in de smaak.

Onderwijskiezer heeft ook een aantal online toetsen aan boord. Deze proeven staan gratis ter beschikking van de geïnteresseerde:
-    I-Prefer:     belangstellingsproef einde secundair onderwijs
-    I-Like-basic:     belangstellingsproef einde basisonderwijs
-    I-like-junior:     belangstellingsproef 14-jarigen
-    I-Study-basic:     studiemethode en –houding einde basisonderwijs
-    I-Study-junior:     studiemethode en –houding 14-jarigen 
-    I-Study:         studiemethode en –houding einde secundair onderwijs
-    VST:        vragenlijst ivm de studiekeuzetaken einde secundair onderwijs
-    Explorer:    verkenning van het hoger onderwijs via trefwoorden
-    Keuzerooster:    beslissingshulpmiddel (alle niveaus)

Onderwijskiezer is een initiatief van de centra voor leerlingenbegeleiding van alle onderwijsnetten: de Vrije-CLB-Koepel (VCLB) en de centra voor leerlingenbegeleiding van het GO! met de medewerking van de CLB’s van het Provinciaal Onderwijs (POV) en het Onderwijs voor Steden en Gemeenten (OVSG).

Vragen of opmerkingen?
Mail naar dirk.verrycken@onderwijskiezer.be