De kwaliteit van online opvoedinformatie en de rol van de praktijkprofessional

Auteur :

Christa Nieuwboer en Petra Veninga

Jaar van publicatie :

2018

Thema :

Ondersteuning

Type :

Tijdschriftartikel


Korte beschrijving

Door het open karakter van het internet circuleert er veel desinformatie over opvoeding. Gedegen kwaliteitskaders voor professionele voorlichting ontbreken echter. In Nederland is een unieke werkwijze ontwikkeld, die gebaseerd is op de principes van evidence-based practice: door wetenschappelijke kennis, vakkennis en ervaringskennis te combineren ontstaat 'de beste informatie voor de meeste ouders'. Informatie is alleen effectief en overtuigend als deze aansluit bij de omstandigheden en waarden van het individu. De gezondheidsprofessional kan met behulp van deze gevalideerde online hulpbron informatierecepten uitschrijven en afstemmingsgesprekken voeren over de unieke opvoedsituatie.