De kern raken in een online consult. De pedagoog in de digitale wereld

Auteur :

Nieuwboer Chr. 

Jaar van publicatie :

2015

Thema :

Ondersteuning

Type :

Tijdschriftartikel


Korte beschrijving:

Ouders maken veelvuldig gebruik van internet om informatie, advies en soms ook hulp te zoeken over opvoeding.
Maar pedagogen en internet, het lijkt geen liefde op het eerste gezicht. De technologie lijkt te sterk te contrasteren met de pedagogische relatie die hen als basis voor pedagogisch werk is ingeprent. Er zijn wel inspirerende experimenten. Maar wetenschappelijke bevindingen zijn nog zo kleinschalig dat we nauwelijks tot conclusies kunnen komen. Wat is goed advies? Kun je de 'eigen kracht' van een ouder versterken met behulp van een zo vluchtig medium. Wat we al wel weten, geeft te denken. 

Waar te verkrijgen?

Artikel uit het tijdschrift "PIP",  
Februari 2015, nummer 83, p 14 - 17