Davy Nijs

fotoDavy_weliswaar.jpg

Organisatie

Zelfstandige in bijberoep

Talen

Nederlands en Engels

Andere taal/talen: online (vb. via skype, facetime, ...)

Werkdomeinen

  • Baby's,peuters & kleuters
  • Lagere school
  • Jongeren
  • Kinderen met een specifieke zorgbehoefte (ADHD, autisme, ...)
  • Gezondheid & ontwikkeling ( gezonde voeding, roken, drugs, hersenontwikkeling, …)
  • Gedrag en welzijn(emotionele ontwikkeling, pesten, vriendschappen, relaties, ...)
  • School & vrije tijd ( schoolloopbaan, gamen, internet, …)
  • Ouderschap & opvoeding (meertalige opvoeding, opvoeden in 2 culturen, ...)

Contactgegevens

Locatie: Kessel-Lo

Telefoonnummer: +32(0)494178752

E-mailadres: info@davynijs.be

Twitter: @DavyNijs

LikedIn: https://www.linkedin.com/in/davynijs/

Website: http://www.davynijs.be

 

Over de spreker

Davy Nijs is van opleiding orthopedagoog met een specifieke interesse voor de mogelijkheden en beperkingen van digitale technologie. Na een tiental jaar als orthopedagoog in diverse organisaties gewerkt te hebben (o.a. voor kinderen en jongeren met visuele problemen of gedrags- en emotionele problemen én volwassenen met een verstandelijke beperking) stapte hij in 2003  als docent en onderzoeker over naar het hoger onderwijs. Daar doceert hij orthopedagogische inhouden maar bouwde hij ook de onderzoekslijn eSocialWork uit die specifiek onderzoek, onderwijs en dienstverlening doet rond de plaats van technologie in het brede sociaal werkveld. Het praktijkgericht onderzoek richt zich hier op mediawijsheid, onlinehulpverlening en digitale verslavingen. 

Omschrijving

Hij verzorgt lezingen, workshops en geef advies rond thema's die de koppeling maken tussen orthopedagogie en digitale technologie (internet). Dit gaat meestal over mediaopvoeding. Hij heeft specifieke expertise met betrekking tot personen met een beperking. Hij werkt graag interactief met film- en ander illustrerend materiaal (vb. apps, oefeningen, ...). In eerste instantie doet hij dit voor een volwassen publiek zoals (groot)ouders, leerkrachten, hulpverleners maar af en toe ook voor kinderen en jongeren vooral met de bedoeling om de vinger aan de pols te houden.

Kostprijs

Prijs: op basis van offerte

Regio

Kessel-Lo