Culturele diversiteit in feiten en cijfers (2013)

Auteur :

NJI

Jaar van publicatie :

2013

Categorie :

Documentatie over opvoedingsondersteuning

Drager :

Digitaal document


Korte beschrijving:

Wat is er precies bekend over het functioneren van allochtone jeugdigen binnen de Nederlandse samenleving? Welke verschillen zijn er tussen autochtone en allochtone jeugdigen en tussen de verschillende allochtone groepen? In antwoord op deze vragen biedt deze factsheet een overzicht van cijfers over het functioneren van allochtone jeugdigen en hun gezinnen op de terreinen opvoeding, welbevinden en onderwijs en werk.Allochtone jeugd krijgt vooral veel aandacht wanneer zich problemen voordoen. Van tijd tot tijd zijn er incidenten die leiden tot een opleving van die aandacht. Daardoor verdwijnt uit het oog dat allochtone jongens en meisjes zich in veel opzichten niet meer onderscheiden van hun autochtone leeftijdgenoten. Toch verdienen zij speciale aandacht: omdat bijna een kwart van alle jeugdigen in Nederland van allochtone afkomst is en omdat voor hen veel zaken nog niet vanzelf gaan. Om aan te geven hoe ‘Nederlands’ die allochtone jeugd is: ruim 80 procent is in Nederland geboren en behoort dus tot de tweede generatie.
In deze factsheet gaat het over jeugd uit de vier grote traditionele migratiegroepen: Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen.

Reageer op dit artikel

9 + 4 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.