Coronatalk #2 - Versoepeling van de organisatie van mobiel-ambulant aanbod - 28 mei 2020

Vragen nav. de versoepeling

 • De opeenvolgende maatregelen blijven zeer verwarrend. We zijn continu op zoek hoe ver we mogen gaan binnen de maatregelen en toch kunnen heropstarten. 'Tot hoever mogen we gaan?' blijft te veel onbeantwoord

  • Sinds vorige bijsturing Vlaamse Regering zijn er nog geen nieuwe mogelijkheden. De contactbubbels binnen de Huizen van het Kind blijven ongewijzigd. Obv wat in kleuteronderwijs gebeurt zal bekeken worden wat de bijsturingen zijn van de Gees. Vermoedelijk op korte termijn weer communicatie.
 • Mogen vaste groepen dan meer dan 2 gezinnen zijn?
  • Het is nu echt nog wachten op veiligheidsraad en verdere mogelijkheden. We vermoeden dat er binnenkort bijsturingen zullen zijn
 • Speeltuinen zijn sinds gisteren weer open, meerdere gezinnen mogen in speeltuin mits ze zich houden aan de veiligheidsvoorschriften. Kunnen we semipublieke tuinen van het HvhK ook als speeltuin zien en door meerdere gezinnen laten gebruiken, of mogen we me verschillende gezinnen samen naar de speeltuin gaan?
  • Dit lijkt oké o.b.v. gezond verstand. We moeten absoluut wel onderscheid maken tussen binnen en buitenruimte!
 • KOALA medewerkers werken ook nog in de kinderopvang of bij een andere organisatie.  Vormt dit een probleem? Want dan werk je in verschillende bubbels… 
  • Indien je voor 2 organisaties werkt, is de regel dat je om de week kan wisselen. Gedurende de volledige week blijf je dus bij je vaste groep.
 • Een aantal gezinnen maken zowel gebruik van kinderopvang als van Kind&Ouderactiviteiten (KOALA). Kan je als gezin op verschillende plaatsen deelnemen?
  • Op dit moment zijn de Kind&Ouderactiviteiten nog niet opnieuw opgestart. Op moment dat beslissing genomen wordt dat K&O terug kunnen starten, zal vermoedelijk soepeler worden omgesprongen met contacten tussen bubbels
 • We plannen een vormingsactiviteit voor ouders (rond spelen en buiten spelen), met spreker. Het is ons nog niet duidelijk of we dat mogen laten doorgaan. Van zo lang we afstand bewaren en maatregelen volgen, lijkt dat toch wel te kunnen?
  • Het is nog altijd niet de bedoeling – op dit moment - grote groepen samen te brengen. Het gaat om de finaliteit waarom we gezegd hebben 'richt je eerst tot kwetsbaren', omdat we nog niet iedereen kunnen toelaten. Kwestie van prioriteitente stellen om op in te zetten, waar we het grootste verschil kunnen maken; Het is niet in relatie tot meer risico op besmetting, maar wel waar we prioriteiten stellen.
 • Kunnen onze speelpunten (nooit grote groepen) opstarten? Kan het wel of niet (analoog met kleuterscholen)? Binnen welke marges naar aantal volwassenen en social distance en maatregelen? 
  • Op dit moment kan het nog niet, want is te beschouwen als een groepswerking (kinderen en ouders gemengd). Dit wordt meegenomen in de volgende fase

Subsidie spel- en vrijetijdsmateriaal

Op 30/04 en 19/05 kregen jullie communicatie ivm de besteding van het budget in het kader van het actieplan maatschappelijk kwetsbare kinderen in tijden van corona.

https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek/coronavirus/#Overzicht-communicatie-na

Steeds kijken naar de finaliteit van het besluit en de middelen.

De subsidie dient voor de aankoop en (systeem van) verdeling van materiaal/spelpakketten voor kwetsbare gezinnen in coronaperiode.

Wat duurzaamheid betreft bedoelen we zeker niet 'duurzaam materiaal' (zoals houten speelgoed), maar ‘duurzaam systeem’, waar we de acute nood van vandaag (korte termijn) gebruiken om een duurzaam systeem (langere termijn) op te zetten.

We begrijpen de spelpakketten en ook het ‘systeem voor verdeling’ zeer breed. Bijvoorbeeld: Je kan er materialen mee aankopen waarmee je een speelstraat kan organiseren. Maar stel dat we opnieuw naar een beperkte lockdown gaan, is het wel de bedoeling dat je die materialen door individuele gezinnen moet kunnen laten gebruiken. (bv. een groot springkasteel kan niet). Het hoeft dus geen ‘binnen’materiaal te zijn. Uiteraard mag/kan het ook gaan het verdelen van pakketten als daar nood toe is. Zeker tijdens de eerste periode waarin men opgesloten zat, was deze nood zeer groot.

Het is een compensatiesubsidie voor aankoop en verdeling van materiaal dus personeelskosten kunnen ook. 

Vragen/reacties:

 • Mogen ook activiteiten uitgevoerd worden binnen het budget, dus niet exclusief (spel)pakketten? (dus geen materiaal)

  • Het rapportagesjabloon lijkt dit niet toe te laten gezien het daar enkel focust op materiaal.
 • Een workshop voor jongeren, kan dat?
  • Kan in principe niet, gezien doelgroep 0-13 jaar is + ‘workshop’ is niet geschikt voor het doel maatschappelijk kwetsbare gezinnen want betreft een beperkt aanbod voor een beperkte doelgroep?
  • De oproep ‘Generatie veerkracht’ gaat verder dan deze oproep en komt hier mogelijks wel aan tegemoet.
 • We krijgen feedback van partners 'we hebben al genoeg spel en knutselmateriaal'. Daarom denken we aan het aankopen van groter materiaal, bijvoorbeeld kinderfietsen in een uitleensysteem. Kan dat?
  • Dat kan zeker, komt tegemoet aan duurzaam systeem.
 • We hebben een rondvraag gedaan bij scholen. Middelbaar onderwijs is hier (lokaal) nog steeds vragende partij naar laptops, maar die worden via andere kanalen verzameld (bvb. via rotary club). Het lager onderwijs vraagt naar leesboeken, in verschillende talen. Kunnen we subsidie hiervoor aanwenden?
  • Dat kan zeker, als het binnen finaliteit vrije tijd valt en niet schools-gericht.
  • Reactie: In hoeverre ligt hier geen dubbele rol met bibliotheken? Kansengroepen naar bib krijgen? Andere discussie. à het is net wel een opportuniteit om dergelijke actie samen met bibliotheken uit te werken.
  • In de oproep van Ben Weyts zitten de mogelijkheden met focus onderwijs/wegwerken leerachterstand. Deze subsidie is niet onderwijsgerelateerd, maar focus op vrije tijd en plezier.
 • Vraag naar inspiratie op inhoud van pakketten:
  • worden verzameld op de virtuele werkplek Huizen van het Kind.

 

corona