Coronatalk #1 Versoepeling van de organisatie van ambulant-mobiel aanbod - 8 mei 2020

Toelichting

Sinds de beslissing van de nationale veiligheidsraad van 24 april, waar de exit van de lockdown werd aangekondigd, zijn er op het niveau van het beleidsdomein Welzijn een aantal intersectorale werkgroepen opgestart om de exit-strategie voor te bereiden.

Verschillende werkgroepen werden opgestart, namelijk rond materiaal, testing & tracing alsook één omtrent hoe de verschillende werkvormen in het brede beleidsdomein Welzijn (dus zowel de woonzorgcentra, voorzieningen voor mensen met een beperking als voorzieningen van het Agentschap Opgroeien) geleidelijk aan terug kunnen opstarten.

Aan de werkgroepen nam een vertegenwoordiging van de verschillende administraties (voor Opgroeien - Bruno Vanobbergen, algemeen directeur) de koepels en vakbonden deel.

Deze besprekingen resulteerden in een brede intersectorale richtlijn over mobiel en ambulant aanbod, maar laat wel ruimte voor differentiatie.

Er is differentiatie in de datum (11 mei en 18 mei) en ook ruimte zodat voorziening ook zelf kunnen bekijken wat voor hun organisatie, met specifieke locatie, infrastructuur, personeel,… haalbaar is.

Wat betekent dit voor de Huizen van het Kind en de aanbodsvormen PGO?

Waar mogelijk en op maat van elke organisatie kan individuele ambulante en mobiele dienstverlening opnieuw opstarten vanaf 11 mei. Dit dient te gebeuren met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en richt zich in de eerste plaats tot maatschappelijk kwetsbare gezinnen omdat zij met extra uitdagingen geconfronteerd worden en op situaties waar er sprake is van verontrusting.

Het bereiken van de kwetsbare doelgroepen is essentieel waardoor de Huizen van het Kind en aanbodsvormen PGO mee ingeschoven werden in de vroege startdatum. Daarnaast ook de vertrouwenscentra kindermishandeling, OCJ’s en  crisishulp aan huis omwille van hun taak rond verontrusting.

Alle nieuwe werkvormen die ondertussen opgebouwd zijn, kunnen uiteraard blijven bestaan en blijven de norm.

Vanaf 11 mei komt er terug de mogelijkheid om waar nodig en mogelijk individuele begeleidingen terug opstarten. Hierbij is een beperking van het risico op overdracht. Bij individuele begeleidingen kan je immers gemakkelijker maatregelen nemen om overdracht te beperken.

 • Individuele contacten die het minst risico inhouden zoals stoepbezoek, raamcontact, voordeurgesprekken om contact met gezinnen te onderhouden genieten de voorkeur.
 • Vervolgens begeleidingscontacten die op de dienst kunnen doorgaan waar de veiligheidsvoorschriften aan gekoppeld blijven. Op de dienst in de eigen lokalen is meer controle over de social distancing en hygiëne dan bij de mensen thuis (ruime lokalen waar je 1,5m kan tussen laten, poetsen en ontsmetten na gebruik, zorgen dat mensen hun handen wassen)
 • Als het toch nodig is om ter plaatse te gaan om mensen te bereiken, kan je op huisbezoek gaan waarbij wel elke persoon boven 12 jaar een mondmasker draagt en de afstand nog steeds bewaard moet worden (wat vaak moeilijker is).

 

De heropstart van groepsbegeleidingen en -werkingen is mogelijk vanaf 18 mei, voorlopig enkel voor oudergroepen, gericht op kwetsbare gezinnen. Social distancing wordt maximaal gerespecteerd.

Hierbij wordt eerst gestart met volwassenen met wie de regels gemakkelijker af te spreken zijn en te bewaken dan als er kinderen bij zijn.

Er kan nog niet in grote groepen gewerkt worden, dus S&O kunnen nog niet opstarten.

Voor sommige gezinnen, waar de nood hoog is om buiten te komen, spelmateriaal te gebruiken, is het wel mogelijk om 1 gezin per keer toe te laten in de ruimte.

FAQ

Deze vragen worden in de komende periode verder aangevuld.

Individuele mobiele en ambulante begeleiding

Zijn er tips rond wandelen met gezinnen (1 gezin per keer)?

 • je mag met 2 per keer gaan wandelen, maar dat hoeft niet meer dezelfde te zijn
 • Om fruit te eten, kan het gezin zelf bestek en bordjes meenemen, die komen dan uit hun eigen bubbel

Ouders die hun kinderen 8 weken niet gezien hebben en dus in andere bubbel geleefd hebben, hoe kan je dit contact organiseren?

 • Er zijn richtlijnen rond bezoek in residentiële setting, we gaan uit van de gewone preventiemaatregelen (afstand, mondmasker). Maar er wordt gewerkt aan specifieke richtlijnen voor kleine kinderen.

Groepsbegeleidingen- en werkingen

Groepsaanbod kan enkel voor ouders zonder kinderen, maar hoe organiseer je dan de opvang van die kinderen?

 • de kinderopvang is blijven werken, maar onder heel sterkte richtlijnen rond samenstelling van de groepen en enkel voor de kinderen van bepaalde ouders (werken in prioritaire sectoren, geen thuiswerk mogelijk, kwetsbare gezinnen)
 • Als de kinderen niet naar de opvang gingen, wordt het dus moeilijk want dan maak je  eenmalig een nieuwe contactbubbel, wat niet aangewezen is
 • als ze individueel kunnen opgevangen worden, is dit wel mogelijk, maar dit is misschien niet realistisch

Is het een optie om 2 gezinnen te laten combineren in een contactbubbel, zodat er contact is voor die kinderen

Kunnen we 2 gezinnen samenbrengen als we de afstand kunnen bewaren (vb door kinderen in kinderstoel te plaatsen en te knutselen aan lange tafel ver uit elkaar)?

 • hiervoor is nog geen groen licht van de virologen. Bij de regel van 4 geldt ook nog steeds afstand houden, bij voorkeur buiten. Dus 2 gezinnen kunnen enkel samen als ze verder geen andere bubbel hebben met andere mensen.

Is er een maximum aantal personen?

 • dit hangt af van de grootte van je lokaal (voor onze sector is dit minder strikt bepaald dan bij scholen) Je kan de ruimte meten en bekijken hoe je 1,5m afstand kan houden tussen iedereen. Hou er ook rekening mee, als er maar 1 ingang is, dat iedereen daardoor moet.

Organisatorisch

Ontsmetten van speelgoed

 • Als er kleinere kinderen zijn langsgekomen dan wordt het speelgoed best ontsmet, want kinderen stoppen speelgoed in de mond en dit zorgt voor de overdracht van het virus. Handen wassen van de aanwezigen is dus niet voldoende, het speelgoed moet gereinigd en ontsmetten worden nadien. Ook al zijn er indicaties dat kleine kinderen niet de grote verspreider zijn mogen we toch geen risico nemen.

Mondmaskers

Gebruik van beschermingsmateriaal en mondmaskers: ook bij onthaal en individuele gesprekken?

 • Dit hoeft niet, je kan afstand houden. Op de CB’s wel, want afstand houden lukt niet bij vaccineren.

Hoe leg je uit aan ouders wie wel en wie niet een mondmasker moet dragen

 • het is geen verplichting maar kan uiteraard ook geen kwaad, dus als iedereen eentje draagt, is er geen probleem, dan is het duidelijker (en als iemand dan toch eens dichter komt tijdens het gesprek, is dit ook veiliger)
 • ILT: kwetsbare gezinnen hebben zich helemaal opgesloten de afgelopen weken, het vertrouwen is daar zeer laag, de stap zetten om buiten te komen naar een werking is voor hen nog groter dan voor anderen
  • mondmasker kan helpen om vertrouwen groter te maken.

Er is een beperkte levering van mondmaskers onderweg voor het erkend en gesubsidieerd aanbod dat werkt met maatschappelijk kwetsbare gezinnen om op te starten. Dit dient uiteraard aangevuld waar nodig vanuit eigen middelen.

Is een groepsaankoop van mondmaskers niet mogelijk vanuit het Agentschap?

 • Dit kan niet door het Agentschap geïnitieerd worden, want zijn verbonden aan overheidsopdrachten. Het is voor alle sectoren, organisatoren, burgers niet evident om aan mondmaskers in grote hoeveelheden te geraken.

Infrastructuur

Samenwerking binnen een HvhK: Organisaties die vroeger reeds gebruik maakten van de locatie vragen om lokalen te gebruiken, ook vanuit pleegzorg komen er vragen, dit zorgt voor een druk weekschema waarbij lokalen ontsmet moeten worden en de loopgang niet te lang is best (zodat niet iedereen door alles loopt). Dit vraagt veel logistiek werk, heeft iemand advies?

 • geleidelijk aan aanpakken, je kan starten met een paar werkingen en dan opbouwen, iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen en vooral goede afspraken maken vooraf.

Gebruik sanitair

 • sanitair op CB’s wordt gesloten aangezien het zeer moeilijk is om alles te ontsmetten. Dit wordt als belangrijk gezien door artsen en virologen. Je moet eigenlijk elke keer volledig toilet poetsen. Op veel plaatsen zijn de toiletten afgesloten.

Personeel

Kunnen vrijwilligers huiswerkbegeleiding doen zoals voorheen?

 •  De regels zijn dezelfde voor vrijwilligers of betaalde krachten

De medewerkers van het HvhK worden gevraagd om in te staan in noodopvang op school. Gaat de prioriteit naar opvang of naar de eigen werking?

 • Er zijn nog veel gesprekken rond noodopvang. er is sprake van een getrapt systeem. Als de noodopvang op school niet lukt, wordt aan het lokaal bestuur gevraagd om de regie in handen te nemen. In eerste instantie neemt men dan contact met initiatieven buitenschoolse kinderopvang, jeugdwerking en initiatieven die vakantieopvang doen om noodopvang te organiseren. Als er niet voldoende personeel is en men stelt de vraag aan het HvhK is dit niet evident. Eventueel is het mogelijk om een aantal profielen niet in te zetten voor noodopvang en anderen wel?

Andere

Wat is de wetenschappelijke onderbouwing omtrent de verspreiding onderling tussen kinderen?

 • er zijn veel aanwijzingen dat kinderen niet de grote verspreider zijn volgens artsen en virologen, maar je kan het niet uitsluiten.

Hoe zit het met meten en wegen op het cb?

 • dit gebeurt voorlopig nog niet, enkel vaccineren en prioritaire zittingen (bij onderliggende zorg). Vermoedelijk zal dit terug opstarten in de loop van de zomer. De arts of RV kunnen zelf naar de wachtruimte komen om te meten en wegen indien nodig.

Coronatalk #2

Heb je vragen over de versoepeling van de maatregelen. Volg het 2e dialoogmoment 'Coronatalk' via deze link op donderdag 28 mei van 9u tot 10u. 

corona