Ondersteunen van kinderen en jongeren in tijden van Corona

Algemeen

Op goedgezind.be schreef pedagoge Marie Loop een artikel over de impact van de coronacrisis op jongeren.

Psychologen Nicole Vliegen en Saskia Malcorps schreven een opiniestuk in De Standaard over de nood aan spel en contact voor kinderen en jongeren.

Het Rode Kruis bundelde heel wat tips voor het omgaan met stress in tijden van Corona. 

Je kan heel wat info voor jongeren in coronatijden vinden op Corona | WAT WAT

Begin februari 2021 lanceerde WATWAT de nieuwe campagne voor jongeren met een MAGDANOG?! boekje. Op een toffe en toegankelijke manier wordt allerhande informatie gegeven rond Corona op maat van jongeren. Daarnaast biedt het heel wat inspiratie over activiteiten die wél nog kunnen en wordt er aandacht besteed aan het thema geestelijke gezondheid.

Mentaal welzijn

De Campagne '4 voor 12' van TeGek wil praten over psychische kwetsbaarheid ondersteunen. Er wordt gesproken over de  4 signalen die aantonen wanneer iemand het moeilijk heeft en over hoe je met die persoon het gesprek kunt aangaan.

NokNok is een project van het Vlaams Instituut Gezond Leven. De site www.noknok.be is bedoeld om de veerkracht van 12 tot 16- jarigen te versterken via tips, opdrachten en wetenschappelijk onderbouwde informatie. De 4 knaltips om je goed in je vel te voelen, zijn hiervan een voorbeeld.

De podcastreeks van Awel, de luisterlijn voor kinderen en jongeren, biedt heel wat inspirerende tips om in gesprek te gaan met jongeren. Luister (podcast) | Awel

Om zoveel mogelijk jongeren te ondersteunen tijdens deze coronatijden lanceerde Rode Neuzen Dag het boostpakket:

Mediteer mee!      
Experten aan het woord     
Straffe verhalen van jongeren
Deze organisaties staan klaar voor jou!

Je vindt ook heel wat verhalen van jongeren (corona confessions) en tips terug op de website van de OverkopHuizen
Corona & de Tips van OverKop - jongerenwerker Tuur | OverKop
Corona Confessions| OverKop

Frances Lefebure vroeg aan jongeren hoe het écht met hen gaat. Je kan het vragenuurtje en de interviews met experten herbekijken via de Instagram van Make Belgium Great Again.

Ook het Huis van het Kind van Balen- Mol- Dessel- Retie bevroeg de lokale jongeren: uit de resultaten blijkt dat ze de coronamaatregelen onvoldoende duidelijk vinden, rapporteren ze verveling en te weinig sociale contacten en geeft 40% aan 'soms geen zin te hebben in de dag'. Naar aanleiding van de resultaten start het Huis van het Kind met een aantal acties.

Bataljong verzamelde heel wat mooi acties en activiteiten: Welbevinden in tijden van corona | Bataljong

Ook interessant is de input die VDS en vzw Kompas verzamelden omtrent het thema ‘bereiken van kinderen en jongeren in tijden van corona’ in het kader van projectoproep ‘Generatie Veerkracht’. 
Deze input vertaalden ze in de vorm van een kennisbank/padlet. Een werkinstrument voor het brede jeugdwerk.

Je vindt ook voorbeelden van alternatieve activiteiten en contacten in Nederland terug ter inspiratie: op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

De LOGO's ontwierpen een bladwijzer 'Hulp KOMt van PAS' met een overzicht van heel wat mogelijke hulplijnen waar kinderen en jongeren, om aan te tonen dat ze met hun problemen steeds ergens terecht kunnen en dat het oké is om af en toe nood te hebben aan 'nen babbel'. Ook te downloaden als bureaubladachtergrond (voor computers in de klas of op smartschool bijvoorbeeld).

In Nederland werd een handreiking 'Bevordering mentale gezondheid jeugd' gemaakt, ter ondersteuning van de lokale besturen. De handreiking bevat een stappenplan, een overzicht van de peilers van een preventief beleid op dit domein en praktijkvoorbeelden.

Mijnleuven.be, het jongerenlabel van de stad Leuven, maakte een overzicht van 'Eerste hulp bij Corona- troubles'.

Opvoeden en gezin

De Gezinsbond heeft een dossier, je gezinsleven tijdens corona, dat heel wat informatie over de impact van corona geeft en concrete tips en activiteiten tijdens corona Je gezinsleven tijdens de coronacrisis | Dossier | Goedgezind.be

Heel specifiek om de verveling tegen te gaan kan je volgend artikel lezen: Ik verveel mij. Wat kan ik doen thuis? | WAT WAT

Er is een (betalende) webinar van Kinderpsychiater Peter Adriaenssens over opvoeden in en na coronatijden: On-demand webinar: Kinderpsychiater Peter Adriaenssens - over opvoeden (borgerhoff-lamberigts.be)

Scholen

Gezond Leven biedt een heel uitgebreide pagina met tips: Gezonde School in tijden van corona: focus op mentaal welbevinden | Gezond Leven
 

Lang voor Corona (in 2016) verscheen er op Klasse.be al een artikel met oefeningen om de veerkracht van leerlingen te verhogen en een oproep voor scholen om een draaiboek te maken over geestelijke gezondheid op school.

Jeugdwerk

In de brochure ‘Mentaal sterk, da’s jeugdwerk’ staat heel wat info rond het oppikken van signalen die wijzen op zich niet goed voelen in zijn of haar vel en die handvaten biedt om, binnen het jeugdwerk, met dergelijke situaties om te gaan. 
 

Informatie over de gevolgen van de coronacrisis voor de jeugdsector vind je op de pagina van het ministerie van Cultuur, Jeugd en Media of bij de Ambrassade