Corona

Door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden is de EXPOO-werking en het aanbod aangepast.
Bekijk hier interessante informatie en extra aanbod.

Werking en bereikbaarheid EXPOO

Door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden is de EXPOO-werking en het aanbod aangepast.

  • Alle fysieke vormingen en trainingen die gepland waren voor de zomer, blijven geannuleerd.  Van zodra er meer duidelijkheid is, nemen we de planning opnieuw op.  Wie reeds ingeschreven was en betaald heeft, zal dit bedrag kunnen gebruiken voor een vorming in het najaar (of later).
    De vormingen en events (beperkte groepen) die gepland zijn voor het najaar blijven doorgaan, tenzij er andere richtlijnen komen.

  • Het EXPOO-congres wordt verplaatst naar 3 december 2021.
  • Bibliotheekontleningen zijn momenteel niet mogelijk.  De online documentatie kan je wel raadplegen.
  • Projectmeetings gaan virtueel door tenzij hierover andere afspraken gemaakt worden met de deelnemers.

Bereikbaarheid
De EXPOOnauten werken veelal van thuis uit. We blijven bereikbaar via mail of telefoon.  Je kunt je vragen of berichten ook mailen naar info@expoo.be

Aandacht voor kwetsbare gezinnen in Coronatijden

Hoe houd je contact met maatschappelijk kwetsbare gezinnen in tijden van corona?

Hoe kunnen we samen zorgen voor een zorgeloze en zinvolle zomer voor kinderen uit kwetsbare gezinnen?

Informatie voor ouders

Om ouders te ondersteunen in deze ongewone tijden, bundelen we op Groeimee.be informatie over:  

•    Praten met je kind
•    Thuiswerken in combinatie met het gezin
•    Speel- en doetips
•    (Voor)lezen
•    Educatief materiaal
•    Ouders van kinderen met specifieke zorg
•    Zorgen voor jezelf
•    Hulplijnen
 

Welkom op Radio EXPOO

Vanaf 30 april verzorgt EXPOO elke twee weken een radio-uurtje: Radio EXPOO

Elke uitzending nodigen we een centrale gast uit in de studio rond een thema. Daarnaast gaan we ook in gesprek met elk van jullie, vanuit jullie ervaringen, vragen, bevindingen in het werkveld én dit in combinatie met een de gepaste muziek.

We nemen even een zomerbreak en hervatten de Radio EXPOO vanaf september.

Logo radio expoo def.jpg

Virtuele werkplek

Op de virtuele werkplek (basecamp) Huizen van het Kind vind je de rubriek 'er zijn voor gezinnen in coronatijden' . De werkplek verzamelt heel wat inspirerende voorbeelden van Huizen van het Kind.
Geïnteresseerd om mee te doen, laat je mail adres weten.

Op zoek naar handvatten voor online ondersteuning van gezinnen?

Op de themapagina brachten we informatie en handleidingen e.a. bij elkaar. Neem een kijkje en laat je ondersteunen bij het opzetten van online dienstverlening in corona-tijden.

Coronatalk#4 - heropstart na de zomer

De laatste Coronatalk, een dialoogmoment waarop vragen kunnen gesteld worden over hoe de Corona- reglementering moet worden toegepast op het aanbod in de Huizen van het Kind en de aanbodsvormen PGO, ging door op vrijdag 21 augustus van 9 tot 10u.  

Je kan alle vragen en antwoorden terugvinden in het verslag van Coronatalk #4.

Ook de FAQ van de Coronatalk #1 van 8 mei, de Coronatalk #2 van 28 mei en de Coronatalk #3 van 26 juni zijn beschikbaar.

Herbekijk de fold-up: Actieplannen 'Zorgen voor Morgen' en 'Generatie Veerkracht'

Inzetten op het mentaal welbevinden van gezinnen is een speerpunt van het Vlaams actieplan 'Zorgen voor Morgen'. In het actieplan 'Generatie Veerkracht' staan kwetsbare jongeren in de focus.

In de virtuele fold-up worden deze actieplannen toegelicht: 

  • Erwin Daenen, beleidsmedewerker departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,  informeert ons over het ontstaan, de doelstellingen, acties en voortgang van het actieplan Zorgen voor Morgen
  • Minister Benjamin Dalle heeft het over Generatie Veerkracht

Vlaams beleid

Help ouders met een recht op de COVID-19-toeslag! Meer info in het nieuwsbericht

Beslissingen Vlaamse Regering:

Meest recente info over corona-virus

Inhoudelijke visies en denkkaders

Vanuit diverse organisaties en denkkaders wordt informatie en pedagogische visies neergeschreven.  We verzamelen deze inzichten  hier.

Sociaal.net bundelde tientallen bijdragen over de impact van corona in een dossier.
Ook de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) is een interessante informatiebron.