Conferentie De Toekomst is Jong. Jong & Betrokken. Eindrapport

Auteur :

Werkgroep Jong & Betrokken

Jaar van publicatie :

2016

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Onze beleidsmakers, maatschappelijke voorzieningen en ouders  moedigen de deelname aan van kinderen aan het aanbod dat voor kinderen wordt uitgezet. Het gaat dan om onder meer het stimuleren of het makkelijker maken van de deelname aan de kinderopvang, sportactiviteiten, de kleuterschool, buitenspelen, theatervoorstellingen, …We streven ernaar dat kinderen meedoen aan dit aanbod. Participeren draagt bij tot gemeenschapsvorming en sociale cohesie. Het draagt ook bij tot een grotere sociale gelijkheid voor kinderen en tot een meer democratisch samenleving. Maar participeren is meer dan deelnemen alleen. Minstens even belangrijk is dat kinderen de ruimte en de kansen krijgen om zelf onze samenleving mee vorm te geven. Het gaat dan om een maatschappelijk engagement waarin we alle kinderen als volwaardig mede-actoren beschouwen. Participatie – betrokkenheid - verschijnt op deze manier niet enkel als doel en als middel, maar evenzeer als uitgangspunt. 

In dit rapport willen we 10 aanbevelingen delen. We doen hiermee tekort aan de rijkdom die de werkgroep en de dialoogdag bood, maar we maakten als werkgroep keuzes. We geloven dat deze 10 kunnen bijdragen aan het debat en het beleid rond de maatschappelijke participatiemogelijkheden van jonge kinderen (en hun ouders). Ook die van de allerjongsten en op alle plaatsen waar kinderen komen. Grosso modo situeren de aanbevelingen zich op 3 terreinen: (1) een pleidooi voor toegankelijke, geïntegreerde en inclusieve basisvoorzieningen; (2) een pleidooi voor respect voor (de diversiteit tussen) kinderen en (3) een pleidooi voor een ondersteunende overheid in de gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid tussen ouders en basisvoorzieningen.

Reageer op dit artikel

13 + 3 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.