Concrete praktijken binnen een buurtgericht netwerk

De pioniers gingen op bezoek bij elkaar en mede aan de hand van een kijkkader deelden ze informatie over praktijken binnen hun netwerk. Gevoed door deze praktijkkennis en met de kernprincipes en bouwstenen in het achterhoofd, gingen de pioniers vervolgens aan de slag met het omschrijven van concrete praktijken.

De pioniers kwamen ze tot een lijst met concrete praktijken die volgens de pioniers wezenlijk bijdragen tot het succes van een buurtgericht netwerk.

De opsomming van praktijken probeert, zonder volledig te willen zijn, een antwoord te geven op de vraag wat een netwerk doet zodat het als basisvoorziening een rijke omgeving voor kinderen en gezinnen kan realiseren. Zie publicatie Buurtgerichte netwerken vanaf blz 24. Deze concrete praktijken op netwerkniveau kunnen inspirerend en gidsend werken voor andere netwerken.

Voorbeelden van concrete praktijken

Buurtanalyse

De netwerkpartners ontwikkelen hun geïntegreerd aanbod op basis van analyse, wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis. Zij valoriseren de aanwezige expertise en kennis van partners en gezinnen en nemen de tijd om hierover in dialoog te gaan. Op die manier brengen ze de noden en behoeften in de buurt in kaart en kunnen ze onderbouwde keuzes maken.

Balans individuele en collectieve ondersteuning

De netwerkpartners en gezinnen gaan op regelmatige basis met elkaar in dialoog over wat in hun buurt een goede balans is tussen individuele ondersteuning van gezinnen en collectieve benaderingen. Bij collectieve benaderingen (groepsactiviteiten, sociaal restaurant, moestuin, samen koken, …) worden individuele vragen verbonden en contacten tussen mensen in de buurt gestimuleerd. Op basis van deze bevindingen, worden competenties bij de netwerkpartners versterkt en gedeeld en worden nieuwe linken gelegd in het bestaand aanbod en/of krijgen nieuwe activiteiten vorm.