Complementair en op elkaar afgestemd aanbod van inclusieve en specifieke initiatieven

Veel actoren lijken van de verondersteulling uit te gaan dat ouders van een kind met een handicap eht best gediend zijn met aanbod van handicapspecifieke begeleidingsdiensten.  Zij zouden over meer ervaring en deskundigheid beschikken.  Op basis van deze overtuiging zien we dat ouders vaak snel doorverweven worden naar de specifieke handicapsector.

Deze basisveronderstelling kan in vraag gesteld worden.  Er zijn ouders die zeer expliciet kiezen voor een inclusief ondersteuningsaanbod voor hun kind en hun gezin.  Voor andere ouders kan het algemene aanbod zeer confronterend zijn.  Het is voor ouders dus van belang dat er keuzes zijn, en dat ze zelf keuzes kunnen en mogen maken.

Ook is het zo dat zowel in de reguliere als in de handicapspecifieke sector expertise en deskundigheid aanwezig is die ten goede kan komen aan ouders met een kind met een handicap.  Op basis daarvan pleiten de onderzoekers voor meer samenwerking tussen beide sectoren. Dit kan op verschillende manieren vorm krijgen:

  • gezamenlijk organiseren van bepaalde activiteiten van gezins- of opvoedingsondersteuning
  • zorgen dat de medewerkers in regulieren vormen van opvoedingsondersteuning een zekere handicapspecifieke kennis en deskundigheid verwerven
  • elkaars expertise leren kennen en beter leren benutten