Competenties en randvoorwaarden voor online opvoedingsondersteuning

Auteur :

NJI

Jaar van publicatie :

2011

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Online hulpverlening en opvoedingsondersteuning zijn sterk in ontwikkeling. De komende jaren zullen steeds meer hulpverleners online hulp bieden. Deze nieuwe hulpvorm vraagt extra tijd en aandacht voor het ontwikkelen van de juiste competenties en het creëren van de randvoorwaarden. Dit rapport geeft een eerste aanzet voor een competentieprofiel van de online hulpverlener. Daarbij is uitgegaan van hulp via de een-op-een-chat en de e-mail. Daarnaast beschrijft dit rapport de randvoorwaarden op organisatorisch, technisch, methodisch, juridisch en personeelsgebied.