Community of Practices ( CoP)

Een CoP is een groep mensen die een gemeenschappelijk belang of passie deelt. Het is een ontmoetingsplek waar professionals analyses delen, elkaar informeren en adviseren en nieuwe praktijken ontwikkelen.
Vooraf is niet bekend waar je uitkomt. We borduren voort op bestaande kennis en zien hoe we deze kunnen toepassen in de eigen praktijk.
De kennis en ervaring die op die manier ontstaat geven we weer door aan een grotere kring.

Een CoP wordt aangedreven door de community van deelnemende professionals.
Als initiatiefnemer zet EXPOO de CoP op en organiseren we een aantal keer per jaar fysieke bijeenkomsten. Verder hebben wij geen vooropgestelde inhoudelijke agenda.
De deelnemers binnen een CoP bepalen zelf de richting. De groep kan bijvoorbeeld beslissen over het al dan niet uitnodigen van externe experts. Ook kunnen ze de aanpak mede bepalen. Willen ze bijvoorbeeld vanuit praktijkcases werken of met algemene inhoudelijke thema’s?
Aan deze CoP neemt een groep van 10 coördinatoren van de Huizen van het Kind uit groot- en centrumsteden deel. Allen hebben een passie voor duurzaam samenwerken en geloven in de kracht van co-creatie.
Deze thema's kwamen aan bod:

Ons Huis van het Kind.......

Om mekaars Huis van het Kind te leren kennen en mekaars leervragen te inventariseren stelden de verschillende coördinatoren hun Huis en context voor aan de hand van een moodboard.

Participatie

De coördinatoren Huizen van het Kind deelden hun ervaringen over participatie van gebruikers met elkaar. 

Communiceren met de burger

In de CoP werd nagedacht over het communiceren naar de burger.  Er werd ingegaan op het aspect digitale communicatie en de link tussen communicatie en de profilering van je Huis. De werkwijze die we in de meeting gebruikten is het leren van successen.

Communiceren met je partners

In de derde bijeenkomst wisselden de coördinatoren hun ervaringen uit over de communicatie met partners.

  • hoe communiceren met je partners
  • welke kanalen?
  • informatie selecteren?
  • aanpak doorstroom informatie
Stakeholdersmanagement

Bij een Huis van het Kind zijn altijd meerdere mensen en partijen betrokken, de stakeholders.  Al die partijen hebben hun eigen belangen en verwachtingen. 

Stakeholdersmanagement is het in goede banen leiden van de verwachtingen en belangen van alle betrokkenen en belanghebbenden.
Met behulp van stakeholdersmanagement creëer je draagvlak en steun bij al die verschillende partijen.

Onder begeleiding van Katrien Massa, Kessels-Smit ging de CoP in op het toepassen van stakeholdersmanagement.