Christel Vanderheyden

Christel Vanderheyden

Organisatie

Sigurya

Talen

Nederlands

Werkdomeinen

  • Lagere school

  • Jongeren

  •  Gedrag en welzijn(emotionele ontwikkeling, pesten, vriendschappen, relaties, ...)

  •  School & vrije tijd ( schoolloopbaan, gamen, internet, …)

Contactgegevens

 

Omschrijving

Het thema Beeldenken kan in de vorm van een inspiratieavond die ca 2,5 uur duurt met eventueel nog een 2e workshopsessie er achter waar we meer praktische toepassingen aanreiken.  Deze gaat over een andere manier van informatie hanteren, automatiseren, kijken naar de wereld rondom etc. Veel meer visueel dan auditief en daardoor lopen deze kinderen (volwassen) vaak vast in het onderwijs en thuis. Ze vinden veel moeilijker hun woorden, zijn vatbaar voor faalangst en gaan onderpresteren. Maar eigenlijk kan je het inzetten als een gave. Hieromtrent is het herkennen en tips aangereikt krijgen vaak een aha- moment dat opluchting geeft en opvoeders weer op weg helpt.

Het thema SOS kinderen en emoties heeft als motto Opvoeden is ruimte geven aan emoties én grenzen aan gedrag. In 3 avonden van 2,5 uur krijg je bruikbare tips en word je geïnspireerd om wellicht op een andere manier te kijken naar lastige situaties. We kijken naar de werking en functie van emoties en wat kinderen te leren hebben. Je leert o.a. hoe je je kinderen kunt leren zélf ruzies op te lossen, je leert omgaan met angst en verdriet van je kind en tips voor het werken aan zelfvertrouwen. Kinderen moeten nog leren omgaan met emoties en het is onze taak als opvoeder ze daarbij te helpen en ondersteunen.

Deze kan ook in de vorm van een kennismakingsavond van 2u.

Over de spreker

Ik ben mama van 2 dochters van 18 en 15. Werk ondertussen 8 jaar als  freelance Kinderen, jongeren en volwassenencoach en creatief therapeut met nog zeer veel andere opleidingen en cursussen achter de rug.  Eeuwig student :-) Ik heb me een aantal jaar geleden gespecialiseerd in 'Kinderen en emoties' en 'Beelddenken/Visuele intelligentie’

Ondertussen geef ik regelmatig inspiratie avonden/ lezingen rond deze thema's en ik merk dat de interesse alleen maar groeit.  En voel ik de passie om mijn kennis met mensen te delen tot in mijn kleinste teen.  Vandaar op zoek naar nog andere kanalen om mensen te bereiken en samenwerking uit te bouwen.

Kostprijs

Regio

Vlaanderen