Caroline Coddens

coddens caroline

Werkdomeinen

Ouderschap & opvoeding
Familie & Gezinsvormen

Contactgegevens

Straat: Kasteellaan 82
Postcode: 9000 Gemeente: Gent

Telefoon: 0032 (0)9 236 15 46
E-mail: caroline.coddens@telenet.be

Omschrijving

 • Grootouders en pubers: wat kan je als grootouder betekenen voor je puber-kleinkinderen..
 • Grootouder zijn met een nieuw samengesteld gezin: wat is onze houding t.o.v. de nieuwe partner en de kinderen..
 • Ruzie en agressie bij kinderen en jongeren: wat is de mogelijke oorzaak; hoe ondersteunen wij om te leren ruzie maken en conflicten op te lossen.
 • Positief opvoeden: positieve taal en bemoediging geeft méér zelfvertrouwen waardoor een kind steviger in het leven kan staan..
 • Weerbaarheid voor kinderen tegen seksueel misbruik..tegen wat zeggen wij neen; wat zijn goede en slechte geheimen.
 • Help, een puber in huis..of eerder een zegen?
 • Hoe leer ik mijn puber begrijpen..er mee communiceren; wat veranderd er mentaal en fysiek.
 • Straffen en belonen: wat is een goede straf; is straffen nuttig; hoe kunnen wij positief gedrag stimuleren via beloning.
 • Pesten en gepest worden: hoe merken wij dat er gepest wordt; hoe reageren en omgaan met zowel pester als slachtoffer.
 • Onze kinderen goed opvoeden ondanks onze luxe-maatschappij: moeten wij hen alles geven wat 'in' is..welke normen en waarden hanteren wij best..
 • Luisteren naar je kind: tijd nemen om echt te luisteren is in ons druk leven niet altijd makkelijk. Toch is het nodig omdat het een kind een veilig gevoel geeft en het met dingen kan komen...

Kostprijs

Tarief: Afhankelijk van onderwerp en tijdsbestek/ te bespreken.

Regio

Oost-Vlaanderen, Vlaanderen