Campagne mijn.jeugdhulp.be

  • 23 november 2015

Zit je niet meer op één lijn met je hulpverlening? Heb je meerdere hulpverleners en ben je het overzicht kwijt? Weet je niet goed meer wie wat precies doet? Heb je een conflict over je hulpverlening? Of wil je gewoon weten wat je kunt doen als je hulpverlening niet loopt zoals je het zelf zou willen?

Dan is cliëntoverleg of bemiddeling misschien iets voor jou!

Cliëntoverleg en bemiddeling zijn een recht van elke minderjarige, zijn ouder, opvoedings-verantwoordelijke en hulpverlener in de jeugdhulp. Hoewel het aantal aanvragen cliëntoverleg vorig jaar gestegen is met 40 % ten opzichte van 2013, maken ouders, opvoedingsverantwoordelijken en minderjarigen er weinig gebruik van of kennen ze dit niet.

Campagne

Om de bekendheid en bereikbaarheid van cliëntoverleg en bemiddeling te vergroten, start het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) vandaag met een bekendmakingsactie.