Campagne 'Leef zonder filter' zet jongeren aan om te praten over geestelijke gezondheid

  • 18 januari 2018

Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is de insteek van de nieuwe campagne rond geestelijke gezondheid die Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vandaag lanceert. Dit initiatief, met als boegbeeld Nora Gharib, richt zich specifiek op jongeren van 16 tot 24 jaar. Ervaring wijst uit dat jongvolwassenen een moeilijk te bereiken doelgroep zijn en dat het beschikbare aanbod hen vaak te weinig aanspreekt.

De boodschap is duidelijk: ga het gesprek aan met vrienden, familie, klasgenoten,… als je je niet helemaal fit in je hoofd voelt. Ongeacht de sociale media: durf te leven zonder filter. De campagne geeft meteen een aantal tips mee om de mentale weerbaarheid, de veerkracht, te verhogen.

De zelfzorgcampagne kadert in het Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid. Het is een expliciete doelstelling om met deze campagne de zelfzorg onder jongeren te versterken. Aansluitend zijn onlangs bijkomende middelen uitgetrokken voor de realisatie van een programma ‘vroeginterventie –en detectie’, een eerstelijnspsychologische functie voor kinderen en jongeren in het kader van de oproep ‘één gezin, één plan’ en wordt er geïnvesteerd in specifieke woonvormen voor jongvolwassenen met psychische problemen.

De campagne bestaat uit een campagnewebsite met tips www.leefzonderfilter.be, affiches en een socialmediafilmpje