Bekendmakingscampagne Huizen van het Kind

Begin 2019 zal (bijna) elke gemeente gedekt zijn door een Huis van het Kind, zodat alle gezinnen en kinderen hier terecht kunnen voor alles wat te maken heeft met opvoeden en opgroeien. Een Huis van het Kind als laagdrempelige basisvoorziening voor alle gezinnen!

De tijd is rijp om de Huizen van het Kind te ondersteunen in hun bekendmaking naar de burger. Begin december 2018 lanceren we een publiekscampagne Huizen van het Kind. 

Het campagnemateriaal omvat:

  • Campagnevideo voor social media
  • Posters Huizen van het Kind
  • Label partnerorganisatie 
  • Website Huizenvanhetkind.be gericht naar gezinnen

 

Campagnevideo Huizen van het Kind

De campagnevideo wordt gelanceerd op dinsdag 4 december via diverse social media kanalen.

In een kort video zien we een kind in selfie stijl een Huis van het Kind voorstellen alsof het huis echt van haar is. Het meisje is 10 jaar, ze is grappig en gevat. Ze wandelt door het huis en toont de verschillende kamers (we laten hier een aantal activiteiten/aanbod zien van een Huis van het Kind). We sluiten de film af met een slogan en verwijzen door naar de website Huizen van het Kind.

Posters Huizen van het Kind

De 5 posters kan je als Huis van het Kind personaliseren door je eigen Huis van het Kind-logo en contactgegevens in te voegen (website (indien korte URL), FB-pagina, fysiek adres), drukken en verspreiden via de partners Huis van het Kind. Op deze wijze geven we jullie de mogelijkheid om desgewenst de campagne in te passen in hun lokale werking.

De verschillende posters zijn beschikbaar in een word-bestand en een indesign-bestand. De indesign-bestanden kunnen aangevraagd worden via huizenvanhetkind@kindengezin.be.

De posters zijn opgemaakt met lettertype Neo Sans. In deze folder vind je al het nodige om dit lettertype te installeren. zip bestandNeo Sans Pro.zip (458 kB)

Label partnerorganisatie
Label partnerorganisatie HvK 2

Elke partnerorganisaties van het Huis van het Kind kan het logo “Partner van het Huis van het Kind” op hun website te plaatsen. De organisaties zijn er vrij in om dit logo te gebruiken.

Website Huizenvanhetkind.be
logo

Vanaf begin december wordt de website huizenvanhetkind.be een website gericht naar gezinnen. Ze vinden hier een korte introductie van een Huis van het Kind, UiT-agenda Huis van het Kind maar worden zo snel mogelijk toegeleid naar jullie lokale website/Fb-pagina/… Alle informatie gericht naar de professionals zal te vinden zijn op de website van Kind en Gezin (regelgeving) en EXPOO (ondersteuning).

congres screenshot campagne
UiT-agenda Huizen van het Kind

Uit-kalender HvhKMaak jouw aanbod beter bekend bij gezinnen met kinderen en jongeren in jouw buurt via de UiT-agenda. Kind en Gezin en Publicq ontwikkelden samen een Online UiT-agenda specifiek voor je Huis van het Kind. De opstartkost wordt gedragen door Kind en Gezin.