Buurtanalyse als vertrekpunt voor buurtgericht werken

door Dany Dewulf en Joke Roels


Deze deelsessie brengt: 

  • Kader voor het ontwikkelen van inclusieve zorgzame buurten met buurtgerichte zorg;
  • Concreet inspirerend voorbeeld hoe Oostende de buurtanalyse op wijkniveau participatief aangepakt heeft en hoe het lokaal bestuur en zijn partners daar nu verder mee aan de slag gaan;  
  • Het opstarten van co-creatie.

Link en opportuniteiten voor je Huis van het Kind

De bouwstenen om inclusieve, zorgzame buurten te ontwikkelen (wijkscans, partnerschappen en samenwerking, sociale netwerken, signaaldetectie, sociaal gewaardeerde rollen, communicatie, …) zijn bruikbaar voor het HUis van het Kind.

Waarom kan deze deelsessie inspirerend zijn voor jou?

  • Het doelgroep-overstijgende, het levensdomein-overstijgende, het beleidsdomein-overstijgende : win-win op alle domeinen;
  • We focussen op de thema’s zorg en welzijn en gaan voornamelijk aan de slag met partners en actoren actief op deze thema’s;
  • Er is een inbedding en samenwerking met het stadsbrede wijkmanagement dat zich richt op ‘leefbaarheid’ en alle sectoren.

Contact

Dany DEWULF - Stafmedewerker inclusie en vermaatschappelijking van zorg - dany.dewulf@vvsg.be

Focus van deze deelsessie

Kamer

congres kamer samenwerken