'Buitenschool' helpt de school

  • 22 november 2016

Deze projectoproep beloont initiatieven die een toegevoegde waarde creëren inzake talentontwikkeling en het bevorderen van integratie en maatschappelijke betrokkenheid van jongeren, ouders en leerkrachten. De Koningin Paolastichting bekroont met 6.500, 4.000 of 2.500 euro. Intekenen kan nog tot 31 januari 2017. Klik hier voor meer informatie.