Brochure- Therapie voor een kind zonder toestemming van beide ouders

  • 11 mei 2018

Als ze voor een kind therapie opstarten, vragen veel therapeuten en organisaties in de geestelijke gezondheidszorg de expliciete toestemming van de twee ouders. Soms is die toestemmingsvoorwaarde een struikelblok. Als één van de ouders geen toestemming geeft, kan het recht op gezondheidszorg van een kind in het gedrang komen. De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat krijgt daar regelmatig signalen over. In een nieuwe brochure reikt het Kinderrechtencommissariaat handvatten aan om in de praktijk om te gaan met toestemming van ouders en het recht op gezondheidszorg van kinderen.

Meer informatie staat op de website van Kindercommissariaat.be

Download hier de brochure.