Brochure “Voor familie in de GGZ: samen zorgen we beter!”

Auteur :

Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw

Jaar van publicatie :

2018

Thema :

Ondersteuning

Type :

Brochure


Korte beschrijving:

Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid is een kennis- en uitwisselingsplatform dat samen met familieorganisaties de belangen behartigt van de naastbetrokkenen van personen met geestelijke gezondheidsnoden. Hulpverlener, cliënt én naastbetrokkenen,... samen pakken ze de zorg aan.  
De onmisbare brochure voor familieleden van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Kan gebruikt worden in elke zorgvoorziening binnen de Geestelijke Gezondheidszorg: wachtzalen, tijdens gesprekken met familie, bij lotgenotencontact, bij onthaal en ondersteuning van familie, …
De brochure wil vooral het gesprek - de trialoog - aanmoedigen tussen hulpverleners, cliënten en familie. In een Vlaamse Geestelijke Gezondheidszorg die evolueert naar een zorg die meer en meer in de thuiscontext plaatsvindt is het onontbeerlijk dat familie goed geïnformeerd is en weet waar ze terecht kan.

Reageer op dit artikel

5 + 1 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.

Downloadbaar via de website van