Bouwstenen voor een Vlaams Actieplan Onlinehulp

Auteur :

Arteveldehogeschool

Jaar van publicatie :

2014

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Op vraag van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, werkte het Steunpunt WVG en het onderzoeksteam onlinehulp van Arteveldhogeschool Gent de voorbije maanden aan voorstellen voor een beleidskader voor onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid in Vlaanderen.

Waar te verkrijgen?

Voor een volledig onderzoeksrapport, een interactieve powerpoint en de ‘kaart van Vlaanderen met onlinehulprealisaties en –plannen’ in verschillende welzijns- en zorgsectoren: klik hier.