Bouwstenen van een buurtgericht netwerk

Er zijn vele routes mogelijk naar de realisatie van een buurtgericht netwerk voor kinderen en gezinnen. Vanuit het INTESYS-project en de ervaring van de pioniers blijkt dat een aantal elementen steeds terugkeren. We benoemen ze hier als bouwstenen van een buurtgericht netwerk.
In het referentiekader benoemen we  8 bouwstenen waar binnen een buurtgericht netwerk zeker aan moet gewerkt worden om de opdracht naar kinderen en gezinnen te kunnen realiseren:

 

Bouwstenen buurtgerichte netwerken.jpg