Metafoor van een coördinator - 30 mei 2016

In deze blog nemen we de rol van de coördinator onder de loep. Dat een coördinator een cruciale rol speelt, daar twijfelt niemand nog aan. Maar hoe kan een coördinator een netwerk aansturen, ondersteunen, begeleiden om samen met partners de gezinnen op een voor hen passende wijze te ondersteunen? 

Hiërarchisch leiderschap is in samenwerkingsverbanden zeker niet aan de orde, want ieder van de partners in de samenwerking heeft een belangrijke expertise en inbreng. Hoe kan het dan wel?

Kaats e.a. (2014) spreken van verbindend leiderschap, en dat klinkt alvast inspirerend.

Verbindend leiderschap staat voor:

het vermogen tot verbinden van een individu of een groep individuen om in omgevingen van tegengestelde belangen voortgang te boeken en gedeelde resultaten te bereiken.

Samenwerking vraagt om leiders die zich toeleggen op het waarborgen van het proces, en ook op de interactie. Verbindende leiders zijn personen die oog hebben voor het proces, de interacties en opgezette acties. Ze brengen relevante partijen bijeen, faciliteren hun interacties, hebben aandacht voor vertrouwensontwikkeling, zijn neutraal, gaan constructief om met verschillende belangen, vinden complexiteit en ambiguïteit uitdagend, en hoeven zelf niet op de voorgrond te treden. Dat is een hele boterham.

Welke rollen en vereiste kwaliteiten zijn voor een verbindende coördinator onontbeerlijk (Joos & Ernalsteen, 2010; Opstaele, 2013; Kaats & Opheij, 2014; Steinweg, 2012)?

De verbindende coördinator:

  • toont de richting door een visie te hebben; hij creëert en stuurt deze visie bij, samen met de betrokken professionals
  • moedigt professionals aan om te werken in de richting van de gemeenschappelijke visie en concrete doelen.  Hiervoor beschikt hij over sterke persoonlijke communicatie en motiverende vaardigheden.
  • werkt continu aan een klimaat van samenwerking. Hij/zij zorgt voor structuur, een kader en sfeer waarbij alle partners op een effectieve en efficiënte manier de netwerkdoelen realiseren. Zo speelt de coördinator een belangrijke rol in het op één lijn krijgen van de doelen van individuele organisaties met de samenwerkingsdoelen opgesteld vanuit het netwerk.

Maar hoe ziet een coördinator zelf zijn/haar rol? In een focusgesprek vroegen we een aantal coördinatoren om hun rol te beschrijven aan de hand van een metafoor. Best inspirerend, niet?

 

metafoor coördinator

Hoe zie jij je rol als coördinator? Laat het ons gerust weten.

Voeg een nieuwe reactie toe

18 + 1 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.
VBJK
VCOK-logo-large.jpg

VBJK/VCOK

Hester Hulpia - projectmedewerker VBJK

hester.hulpia@vbjk.be

Liesbeth Lambert - projectmedewerker VBJK & vormingswerker VCOK

liesbeth.lambert@vbjk.be

Foto Hester en Liesbeth