Huizen van het Kind: Samen verder bouwen - 11de EXPOOcongres

Gezinnen aan het woord

Terugblik in de kamers van het congres...

De Huizen van het Kind met alle partners zijn een betekenisvolle rol gaan spelen bij het lokaal beleid en de gezinnen. 

Het congres ging dieper in op de verdere uitbouw van de Huizen van het kind als laagdrempelige en sterke basisvoorzieningen. Huizen van en voor de gezinnen, waar ondersteuning op maat vorm krijgt door een geïntegreerde aanpak, met oog voor alle levensdomeinen die met opvoeden en opgroeien te maken hebben. En waar de stem van de gezinnen weerklank vindt in de werking.

Vanuit dit streven leidde het congres je rond in drie kamers van de (virtuele) Huizen, telkens een dynamische broedplaats rond een specifiek element:
•    Verbindend samenwerken en geïntegreerd werken
•    Impact en meerwaarde
•    Participatie en proportioneel universalisme 

In elke kamer was een mix van theoretische kaders en inspirerende praktijkverhalen te vinden. Er was ook plaats voor kenniscreatie: samen uitzoeken wat werkt, samen reflecteren over lopende trajecten en ‘lessons learned’.

Alle presentaties en verslagen van de deelsessies vind je terug in het congresverslag.

Huizen van het KInd: Ervaringen van de buren

Tom van Yperen

Huizen van het Kind samen realiseren: dienstverlening met en voor gezinnen

bram verschuere congres

Videoverslag en sfeerbeelden

Opinie: Katrien Verhegge over de kracht van de Huizen van het Kind

Katrien Verhegge

De Huizen van het Kind als uitgelezen plek voor ontmoeting en ondersteuning, en als onmisbare sleutel voor een lokaal sterk buurtgerichte werking. Katrien Verhegge deelt in het congresboekje haar visie over de rol van de Huizen van het Kind in het landschap van de gezinsondersteuning.

1000 kritische dagen

Dr