Fold-up meeting Huizen van het Kind

Wat is een fold-up meeting?

Een fold-up meeting is een online meeting. Je neemt deel aan de meeting vanop je werkplek via je laptop.

In deze meeting wordt eerst een thema toegelicht door een expert. Daarna is er gelegenheid voor de deelnemers om vragen te stellen en met elkaar uit te wisselen.
De meeting wordt afgesloten met conclusies.

Praktisch 

Je kan de fold-up meeting volgen via microsoft teams. Je kan de spreker en presentatie live zien op je eigen toestel.  Je kan echter geen vragen stellen of ideeën uitwisselen met de expert en andere deelnemers via audio. Wel kan je vragen stellen via de chatfunctie, die we dan kunnen inbrengen bij de expert. 

Fold-up meeting 16 juni van 13 tot 14u: Zorgen voor Morgen/Generatie Veerkracht

De corona-pandemie is voor beleidsmakers een uitdaging.  Minister Beke en Minsiter Dalle lanceerden actieplannen die voor ondersteuning van gezinnen, kinderen en jongeren belangrijk zijn.

Inzetten op het mentaal welbevinden van gezinnen is een speerpunt van het Vlaams actieplan 'Zorgen voor Morgen'. In het actieplan 'Generatie Veerkracht' staan kwetsbare jongeren in de focus.

In de virtuele fold-up worden deze actieplannen toegelicht:

  • Benjamin Dalle, minister van Cultuur, Sport en Jeugd zal het actieplan Generatie Veerkracht toelichten.
  • Erwin Daenen, beleidsmedewerker departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,  informeert ons over het ontstaan, de doelstellingen, acties en voortgang van het actieplan Zorgen voor Morgen. 

De fold-upmeeting is te herbekijken

Herbekijk

De vorige fold-up meeting sneden volgende thema's aan: de eerstelijnszones, geïntegreerd breed onthaal, Lokaal Overleg Kinderopvang, Lokaal Loket Kinderopvang en Decreet Buitenschoolse Opvang en activiteiten, kleuterparticipatie. Je kan de meeting herbekijken.

logo
We horen graag jouw mening!

Laat ons weten hoe jij de fold-up meetings ervaart.