Vormingen en trainingen

EXPOO organiseert over verschillende thema's vorming- en trainingssessies. Voor dit aanbod werkt EXPOO steeds samen met experten uit het werkveld.

Kwaliteitskring Pedagogisch adviseren

EXPOO organiseert een kwaliteitskring Pedagogisch adviseren. Met een groep van maximum 12 deelnemers, die pedagogische adviesgesprekken organiseren, starten we een intervisie voor wie op een participatieve manier wil bijleren, reflecteren en de kwaliteit van het praten met ouders wil verdiepen.

Datum: donderdag 26 april 2018 en maandag 18 juni 2018

Basismodule: Pedagogisch adviseren

Een tweedaagse training die bestaat uit een mix van theorie en praktijk over pedagogisch adviseren aan ouders van kinderen en jongeren.

Ontmoeting en ontmoetingsplaatsen

Een tweedaagse vorming, aangeboden in samenwerking met het VCOK, over het organiseren van ontmoeting en ontmoetingsplaatsen.

Workshop 'Communiceren vanuit je Huis van het Kind'

Hoe breng je je boodschap en je aanbod van het Huis van het Kind tot bij de gezinnen?

EXPOO organiseert een actieve workshop over waarom, wat, naar wie en hoe je kan communiceren vanuit je Huis van het Kind.

Communiceren met ouders

In de vorming 'Communiceren met ouders' buigen we ons over hoe je als niet-opvoedingsdeskundige kan praten met ouders over het opvoeden van hun kind(eren).

Opvoedingsondersteuning via e-mail

Een vormingsdag over het opzetten van e-mail dienstverlening binnen je organisatie. Hoe kan je als opvoedingsondersteuner laagdrempelig, op maat, vraaggericht en kwalitatief opvoedingsvragen beantwoorden?
 

Methodiekendoos Ouders in Huis & Kids in Huis

Hoe kan je ervoor zorgen dat je Huis van het Kind een plek voor en van ouders en kinderen en jongeren wordt. Tijdens deze dag leer je werken met de methodiekendoos 'Ouders in Huis' en 'Kids in Huis'.

Datum: vrijdag 1 juni 2018

Ondersteuningstraject Huizen van het Kind

EXPOO organiseert i.s.m. het VCOK een driedaags ondersteuningstraject voor startende Huizen van het Kind.

Werken met groepen: Groepsdynamica

Tijdens deze praktische vorming verdiepen we ons in de algemene kenmerken en werkzame elementen in het werken met groepen binnen de Preventieve Gezinsondersteuning.

Werken met groepen

Een twee- of driedaagse vormingsmodule over het werken met groepen. Zowel groepsdynamica, het opzetten van een oudercursus als ervaringsgericht groepswerk komen aan bod.

Telefonische opvoedingsondersteuning

Tijdens deze vormingsdag gaan we na wat de kenmerken zijn van telefonische opvoedingsondersteuning, het belang, en hoe we een gesprek gestructureerd kunnen laten verlopen en afronden.