Open aanbod

EXPOO organiseert over verschillende thema's vorming- en trainingssessies. Voor dit aanbod werkt EXPOO steeds samen met experten uit het werkveld.

Introductiedag Nieuwe Autoriteit

Tijdens deze introductiedag word je meegenomen in het gedachtegoed Nieuwe Autoriteit van Haim Omer, toegepast op de Preventieve Gezinsondersteuning.

Datum: LET OP! Datum gewijzigd van vrijdag 20 oktober 2017 naar maandag 23 oktober 2017

Werken met groepen: Nieuwe Autoriteit - Tweedaagse training

Een praktische vorming voor professionelen om met oudergroepen te werken vanuit het concept Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet binnen de preventieve gezinsondersteuning.

Datum: Vrijdag 24 november 2017 en vrijdag 15 december 2017

Basismodule: Pedagogisch adviseren

Een tweedaagse training die bestaat uit een mix van theorie en praktijk over pedagogisch adviseren aan ouders van kinderen en jongeren.

Datum: Donderdag 14 september en donderdag 21 september 2017 - VOLZET

EXTRA reeks: Maandag 2 en maandag 9 oktober 2017

Ontmoeting en ontmoetingsplaatsen

Een tweedaagse vorming, aangeboden in samenwerking met het VCOK, over het organiseren van ontmoeting en ontmoetingsplaatsen.

Workshop 'Communiceren vanuit je Huis van het Kind'

Hoe breng je je boodschap en je aanbod van het Huis van het Kind tot bij de gezinnen?

EXPOO organiseert een actieve workshop over waarom, wat, naar wie en hoe je kan communiceren vanuit je Huis van het Kind.

Communiceren met ouders

In de vorming 'Communiceren met ouders' buigen we ons over hoe je als niet-opvoedingsdeskundige kan praten met ouders over het opvoeden van hun kind(eren).

Opvoedingsondersteuning via e-mail

Een vormingsdag over het opzetten van e-mail dienstverlening binnen je organisatie. Hoe kan je als opvoedingsondersteuner laagdrempelig, op maat, vraaggericht en kwalitatief opvoedingsvragen beantwoorden?
 

Werken met groepen: Groepsdynamica

Tijdens deze praktische vorming verdiepen we ons in de algemene kenmerken en werkzame elementen in het werken met groepen binnen de Preventieve Gezinsondersteuning.

Datum: Vrijdag 10 november 2017

Internationaal

Op dinsdag 3 oktober 2017 organiseert EXPOO, Kind en Gezin, VBJK en ISSA een internationaal uitwisselingsmoment voor Huizen van het Kind.

Datum: dinsdag 3 oktober 2017

Methodiekendoos Ouders in Huis & Kids in Huis

Hoe kan je ervoor zorgen dat je Huis van het Kind een plek voor en van ouders en kinderen en jongeren wordt. Tijdens deze dag leer je werken met de methodiekendoos 'Ouders in Huis' en 'Kids in Huis'.

Datum: Vrijdag 13 oktober 2017

Ondersteuningstraject Huizen van het Kind

EXPOO organiseert i.s.m. het VCOK een driedaags ondersteuningstraject voor startende Huizen van het Kind.

Werken met groepen

Een twee- of driedaagse vormingsmodule over het werken met groepen. Zowel groepsdynamica, het opzetten van een oudercursus als ervaringsgericht groepswerk komen aan bod.

Verdiepende module Pedagogisch Adviseren

EXPOO organiseert een verdiepingsdag Pedagogisch adviseren. We gaan tijdens deze dag aan de slag met vragen vanuit de praktijk.

 

Telefonische opvoedingsondersteuning

Tijdens deze vormingsdag gaan we na wat de kenmerken zijn van telefonische opvoedingsondersteuning, het belang, en hoe we een gesprek gestructureerd kunnen laten verlopen en afronden.