10de EXPOO-congres: Elk gezin telt - 7 december 2017

Elk gezin telt! Een congres over proportioneel universalisme als basisprincipe van gezinsondersteuning.

beeld 2

Dat betekent:

 • Nadenken over een universele basisdienstverlening voor gezinnen in al hun diversiteit en op elk moment in hun leven.
 • Reflecteren over de schaal en de intensiteit van deze dienstverlening, opdat die maximaal aansluit op de noden, het niveau van kwetsbaarheid en de leefwereld van gezinnen.
 • Inzetten op het wegwerken van (gezondheids)ongelijkheden, om te komen tot een verbeterde en rijke leefomgeving voor gezinnen.
 • Kijken naar de rol van samenwerkingsverbanden zoals Huizen van het Kind.
 • De brug slaan tussen materiële en immateriële noden.

Dat betekent ook:

 • Een congres dat reeds voor de tiende keer inspirerende lezingen, boeiende praktijkvoorbeelden en gedreven mensen bij elkaar brengt.

 • Een feesteditie met spannende en ontspannende extra’s.

 • Ontmoeten en uitwisselen, denken en delen met elkaar.

Het boeiend en feestelijk EXPOO congres vindt plaats op donderdag 7 december 2017 in Antwerpen!

Sprekers

Deze sprekers dagen je uit om te reflecteren over het congresthema. Want elk gezin heeft recht op ondersteuning op maat op elk moment.

 • Wim Van Lancker, KU Leuven
 • Michel Vandenbroeck, UGent
 • Sara Willems, UGent
 • Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Redouane Ben Driss, CGG Brussel
 • Bruno Vanobbergen, Kinderrechtencommissariaat
Congresthema

Proportioneel universalisme in de praktijk brengen is een work in progress, dat uitnodigt tot kritische reflectie. De congresdag is maar een van de momenten waar kan nagedacht en uitgewisseld worden over dit basisprincipe.

Op 7 december stellen we de tekst voor, die als aanzet zal dienen om te werken rond proportioneel universalise. Inzichten, goede praktijken en boeiende discussies die tijdens het congres aan bod komen, zullen de tekst verrijken en richting geven.

Programma

Een dag vol uitwisseling en afwisseling. Een overzicht van het dagprogramma vind je hier.

Workshops

Naast de boeiende uiteenzettingen van de sprekers is een congres niet compleet zonder voelen en snuffelen aan de praktijk. Heel wat organisaties delen tijdens een workshop hun werking, hun successen en hun zoekproces met het publiek.

Wim Van Lancker vlogt
Feesteditie

Tien jaar van inspireren en reflecteren, van uitwisseling en kennisdelen: het zou niet mogelijk zijn zonder jullie, die zich dagelijks inzetten om de leefomgeving van gezinnen sterker te maken. Daarom trakteren we jullie op een aantal spannende en ontspannende extra's voor deze jubileumeditie.

Praktisch

Deze feestelijke editie vindt plaats in de Koningin Elisabethzaal te Antwerpen

Voorbije congressen

Hier vind je alle verslagen van de voorbije edities van het Vlaams Congres Opvoedingsondersteuning

 • 2016: 9e Vlaams Congres
 • 2015: 8e Vlaams congres
 • 2015: 7e Vlaams congres opvoedingsondersteuning
 • 2013: 6e Vlaams congres opvoedingsondersteuning