Bijdragen OO-camp 'steun aan ouders van jongeren' online

  • 12 januari 2016

In samenwerking met de Huizen van het Kind stad Antwerpen organiseerde EXPOO op 30 november 2015 een OO-camp over opvoedingsondersteuning aan ouders van jongeren. Meer dan 60 praktijkwerkers en onderzoekers kwamen samen om hun werk met elkaar te delen. Bekijk hier de bijdragen van de verschillende praktijken.