Bevraging toekomst van het secundair onderwijs december 2015

  • 9 december 2015

Op vraag van minister Crevits discussiëren 24 ouders tijdens drie weekends over de toekomst van het secundair onderwijs. Deze burgerbevraging wordt georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting (KBS). ‘De grote lijnen van het Masterplan voor de modernisering van het secundair liggen vast, maar voor de invulling ervan is de inbreng van de ouders nog welkom’, aldus de minister.
Om ouders de kans te geven hun stem te laten horen, stelde VCOV een bevraging op. Mogen we op u beroep doen om de bevraging te verspreiden? Ze verwachten de reacties voor 10 januari 2016. Klik hier voor de link naar de bevraging.
 
Hartelijk dank alvast!