Bevraging geletterdheid

  • 7 mei 2019

Het Netwerk Basiseducatie en Kind en Gezin willen meer samenwerken aan geletterdheid van ouders. Onder meer door het aanbod van de Centra voor Basiseducatie duidelijker te profileren. 
Ze willen thematische leerpakketten voor ouders ontwikkelen, die bijvoorbeeld in de Huizen van het Kind aangeboden worden. Om ze zo functioneel mogelijk te maken en goed te kunnen integreren in de plaatselijke werkingen, doen ze een bevraging. 

Invullen kan tot eind mei via deze link en neemt slechts enkele minuten van je tijd.

Meer lezen over geletterdheid kan op de themapagina op deze website.