Bevraging online dienstverlening in een Huis van het Kind

Wat heb je gedaan? Hoe heb jij dit ervaren? Hoe hebben gezinnen dit ervaren? Welke tools, websites, app's, hulpmiddelen, filmpjes, materialen...heb je gebruikt?
Hoe zorg je dat jij als professional over de nodige competenties beschikt om kwaliteitsvolle online dienstverlening aan te bieden? Volgde je workshops, nuttige handleidingen, vormingen, websites, filmpjes, EXPOO aanbod...?
geen aanbodbeperkt beschikbaar aanbod maar wordt niet/matig gebruiktaltijd beschikbaar aanbod maar wordt niet/matig gebruiktbeperkt beschikbaar aanbod en wordt veel gebruiktaltijd beschikbaar aanbod en wordt veel gebruikt
website
telefonisch bereikbaar
e-maildienstverlening
facebookpagina
facebook live-events
chatfunctie
beeldbelfunctie
online praatgroepen
online workshops
nieuwsbrief
webinar
serious games
Duid aan welk aanbod je vandaag (niet) hebt voor gezinnen. Is dit beperkt of altijd beschikbaar? En maken gezinnen er vaak gebruik van?
Wordt gezinnen betrokken bij het ontwikkelen en uitrollen van het online aanbod? Krijgen gezinnen de kans om hun ervaringen met online aanbod of dienstverlening te evalueren?
Worden alle gezinnen aangemoedigd om gebruik te maken van het online aanbod? Hoe ondersteunen jullie ouders, kinderen en jongeren die digitaal niet zo vaardig zijn? Hoe heb je oog voor wie (nog) niet meekan met de digitale snelheidstrein? Wat doe je met gezinnen die geen toegang hebben tot internet?
Wat kan de meerwaarde zijn van een chatfunctie voor een Huis van het Kind en de gezinnen?
Waar droom je van? Welke online individueel aanbod zou jij ooit graag realiseren? Welke online groepsaanbod zou jij ooit graag realiseren?
Geef mee richting aan de ondersteuning waar EXPOO in 2021 prioritair moet op inzetten.
12 + 4 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.