Bestuurders ondersteuningsnetwerk kinderopvang gezocht

  • 15 februari 2019

Het Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang is een recent opgerichte netwerk-vzw. Een twintigtal organisaties die kinderopvanginitiatieven advies en ondersteuning bieden, bundelen voortaan hun krachten in het gesubsidieerde en geïntegreerde ondersteuningsnetwerk.
De taken van de vzw omvatten onder andere:
- Alle organisatoren van kinderopvang ondersteunen en versterken in hun zelfredzaamheid en initiatiefkracht.
- Samen met Kind & Gezin prioriteiten bepalen.
- De subsidies van de Vlaamse overheid verdelen en doeltreffend inzetten.
De vzw Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang wil de expertise en ervaring van de reeds aangesloten organisaties versterken en is daarom op zoek naar gedreven onafhankelijke leden en bestuurders voor de algemene vergadering en raad van bestuur.

Alle info vind je in onderstaand document. 

Kandideren kan tot uiterlijk 28 februari 2019.

pdf bestandoproep bestuurders ondersteuningsnetwerk kinderopvang.pdf (484 kB)