Bestuur en organisatie

Themapagina Samenwerken

EXPOO bundelde heel wat informatie rond samenwerken, de webinars 'Samenwerken in je Huis van het Kind' en tools om aan de slag te gaan met je samenwerkingsverband op hun themapagina 'Samenwerken'. 

desocialekaart.be, je wegwijzer naar zorg

Wil je weten welke zorgaanbieders gevestigd zijn in jouw gemeente? Ben je op zoek naar lokale en regionale partners om samenwerkingsverbanden op te zetten? Denk je erover na om zelf een sociale kaart op te maken?

www.desocialekaart.be is een objectieve, accurate en gecontroleerde website van de Vlaamse overheid, die deze vragen beantwoordt.

De gegevens van alle zorgaanbieders (zorgvoorzieningen en gezondheidszorgverstrekkers) in Vlaanderen en Brussel worden verzameld in één gestructureerde databank. We publiceren adres- en communicatiegegevens, maar ook kwalitatieve informatie zoals algemene werking, doelgroep, openingsuren …

Voorbeelden zijn: vroedvrouwen, kinderopvang, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, thuisbegeleiding, sportclubs voor personen met een handicap,…
De zorgaanbieders zelf worden actief betrokken bij het actueel houden van hun gegevens. Een redactie achter de schermen spoort hiaten op en corrigeert waar nodig.

Contacteer  desocialekaart@vlaanderen.be voor al jouw vragen!

Intergemeentelijke samenwerken

Op heel wat plaatsen zijn er of denkt men aan een intergemeentelijk Huis van het Kind. Maar hoe kom je dan als één huis naar buiten en hoe schrijf je een gemeenschappelijk verhaal. Hoe werken aan betrokkenheid van alle deelnemende gemeenten?

Vzw of feitelijke vereniging

Meer informatie over bestuursvorm vzw of feitelijke vereniging vind je in dit document pdf bestandvzwoffeitelijkevereniging.pdf (88 kB)

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Veelgestelde vragen over verzekeringen en aansprakelijkheiddocx bestandverzekering - aansprakelijkheid.docx (56 kB)

Fold-up meeting Eerstelijnszones en Huizen van het Kind

Rudi Overloop van Zorg en Gezondheid gaf op de fold-up meeting van 21 maart 2019 een korte toelichting over de eerstelijnszones, de plek die de Huizen hierin innemen en welke opprtuniteiten er zijn voor de Huizen van het Kind.

Je kan de opname hier herbekijken.

Beroepsgeheim en deontologie

Bij de samenwerking in het ondersteunen van gezinnen rijzen er ongetwijfeld vragen rond het delen van cliëntgegevens. Welke informatie kunnen partners in het Huis van het Kind met elkaar delen? Welke regels zijn hierbij van toepassing? Waar vinden we informatie hierover? ... Op deze webpagina brengen we de belangrijkste elementen voor een deontologisch kader aan.

Poster beroepsgeheim

In 2016 ontwikkelde het Steunpunt Jeugdhulp een poster beroepsgeheim. Deze poster is een hulpmiddel bij de afweging of je informatie kan, mag of moet delen, specifiek in het kader van de jeugdhulp. De ontwikkelingen in het beroepsgeheim volgden elkaar immers snel op. De poster beroepsgeheim voor jeugdhulpverleners werd dan ook bijgewerkt (maart 2018) in het kader van het gestructureerd casusoverleg tussen hulpverleners, parket, politie en andere gesprekspartners, ook bekend als artikel 458ter van het strafwetboek (belangrijk voor de ketenaanpak en de family justice centers).
Je kan de poster bestellen of online raadplegen via de website van het kennisplein (www.kennisplein.be/Pages/Poster-Beroepsgeheim-voor-jeugdhulpverleners-2018.aspx)

Wegwijzers in beroepsgeheim

Het Steunpunt WVG en het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven ontwikkelden in opdracht van het Departement WVG vijf wegwijzers die jou kunnen helpen om de juiste richting te vinden in het omgaan met vertrouwelijke gegevens, beroepsgeheim, casusoverleg… Vijf wegwijzers helpen organisaties om hiermee aan de slag te gaan.
De wegwijzers vind je op: http://www.law.kuleuven.be/isr/beroepsgeheim

Huis van het Kind opstarten zonder fysieke locatie

Een fysiek Huis heeft zo zijn voordelen maar is niet altijd realiseerbaar. Indien er geen fysiek mogelijk is of als dat niet de keuze is hoe kan je dan toch werk maken van een Huis als plek voor de gezinnen.