Beleidsbrief 2017-2018 - Vlaams Parlement

  • 16 november 2017

In de beleidsbrief geeft minister Vandeurzen een overzicht van het beleid dat hij tijdens het volgende jaar wil voeren. Deze beleidsbrief wordt eerstdaags besproken in de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

De minister wil onder meer inzetten op de versterking van de ondersteuning van gezinnen door essentiële elementen van het Vlaamse gezinsbeleid beter op elkaar af te stemmen.  De Huizen van het Kind zijn daar een belangrijke schakel in. 

Meer info lees je hier.