Beleid

Vlaanderen wil gezinnen met kinderen en jongeren zo goed mogelijk ondersteunen. Op 28 maart 2014 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit goed bij het decreet inzake de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning.  
In dit decreet is de ambitie geformuleerd om een zo breed mogelijk aanbod opvoedingsondersteuning samen te brengen in samenwerkingsverbanden van de Huizen van het kind.
Het decreet opvoedingsondersteuning werd bijgevolg opgeheven en de ambities werden ingeschoven in het nieuwe decreet.  

Regelgeving

Op 6 mei 2014 ondertekende de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het ministerieel besluit betreffende de regels voor erkenning en subsidiëring van Huizen van het Kind. Bekijk hier het besluit.

Op 28 maart 2014 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning goed. Bekijk het uitvoeringsbesluit.

Op woensdag 20 november, tijdens de internationale kinderrechtendag, keurde het Vlaams Parlement het decreet inzake de organisatie van preventieve gezinsondersteuning goed.
Lees hier het decreet (vanaf pagina 30). 

Meer informatie over regelgeving vind je op de website Huizen van het Kind.

Geschiedenis van het beleid

Het decreet Preventieve Gezinsondersteuning bouwt o.a. verder op het decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning. Dit decreet legde de contouren vast voor het uitwerken van een Vlaams beleid inzake opvoedingsondersteuning.
Lees hier het vorige
pdf bestanddecreet_opvoedingsondersteuning_13_07_07.pdf (54 kB).