Basiseducatie en ontmoeting

Genk

Ontstaan vanuit het AMIF-project, en verder gezet op eigen kracht, realiseren verschillende partners jaarlijks en soms tweemaal per jaar samen een moedergroep.

De moedergroep is bedoeld voor vrouwen met kinderen tussen 0 en 3 jaar die pas of al langer legaal in België verblijven of in procedure zijn om een legaal statuut te verkrijgen. De vrouwen hebben weinig schoolse vaardigheden en een brede geletterdheidsnood.

De zorg  voor de kinderen wordt als ingangspoort gebruikt. Er is kinderopvang op de lesplaats.
De moeders komen samen met hun kinderen naar de sessies.

Deze 4 aspecten komen zeker aan bod:

         Nederlandse taalles

         Ondersteuning in zorg en opvoeding

         Verhogen van de ontwikkelkansen van de kinderen

         Integratie en versterking van de moeders

De moeders worden meegenomen in een traject van 20 lesweken, gespreid over 3 voormiddag per week. De bijeenkomsten/ lessen gaan 2 maal door in een opvanginitiatief voor baby’s en peuters
en 1 maal  in het Huis van het Kind of er is een uitstap.

Welke partners werken hiervoor samen?

  • voor baby’s en peuters Wombat
  • Agentschap voor Integratie en Inburgering
  • Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden-Noord
  • Huis van het Kind Genk, opvoedingswinkel
  • Lokaal loket Kinderopvang

Foto uit folder AMIF

Folder AMIF.PNG