Awel, wat moet ik doen? De veerkracht van jongeren bij Awel onderzocht

Auteur :

Awel

Jaar van publicatie :

2015

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Onderzoek van Awel naar de drempels die jongeren ondervinden bij het omgaan met problemen en naar de wijze waarop Awel de veerkracht van jongeren kan bevorderen.

Uit het rapport blijkt dat jongeren aangeven dat hun ontwikkeling tot veerkrachtig persoon belemmerd wordt. De meest voorkomende vraag die jongeren stellen is: Wat moet ik doen? De jongeren nemen vaak contact op met Awel omdat ze hun interpersoonlijke relaties als problematisch ervaren. Ze geven aan gekwetst te zijn in hun contact met anderen (hun ouders, vrienden, klasgenoten). De bevraagde jongeren geven aan weinig in gesprek te gaan met hun omgeving. Ze proberen vaak hun problemen zelf op te lossen, dit ook bij problemen waar ze zelf geen controle over hebben. Al deze aspecten samen werken moedeloosheid in de hand. Naast de belemmering die jongeren ervaren in hun veerkracht, blijkt uit de gesprekken dat velen onder hen toch de moed & energie vinden om Awel te contacteren.

Voor ieder van ons is een taak weggelegd om tegemoet te komen aan de vragen en noden van jongeren. Awel zet hiervoor verder in op het ondersteunen en versterken van jongeren. Dit doet Awel door: het voeren van emapathische gesprekken met jongeren, het aanspreken van hun probleemoplossend vermogen, hen ondersteunen in emotiegerichte coping.

In het rapport vraagt Awel aandacht voor het wegwerken van enkele drempels bij de uitoefening van kinderrechten en het aanbieden van informatie. Dit zodat de informatie op maat van kinderen en jongeren aangeboden wordt. Awel roept de jongeren en de samenleving op te praten over problemen en hierbij in verbinding te gaan met elkaar. Want net deze verbindingen zijn van grote waarden voor de veerkracht van jongeren.

Reageer op dit artikel

1 + 0 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.