Asse vraagt ouders wat ze willen

Bij de start van het Huis van het Kind werden de noden onderzocht, onder leiding van de VVSG. Een jaar lang was een ervaringsdeskundige armoede aan de slag om ouders te bevragen. Ook een algemene bevraging van ouders staat nog op de planning, zodat alle doelgroepen worden bereikt. Bovendien brengt een bredere bekendmaking het Huis van het Kind ook in contact met meer gezinnen, die dan vaak spontaan hun vragen en noden kenbaar maken.  
Rond de noden ontstonden werkgroepen, maar die zijn gaandeweg veranderd: zodra projecten goed lopen, worden ze minder noodzakelijk. Tegelijk rezen er gaandeweg nieuwe noden, waardoor weer andere organisaties op de voorgrond zijn gekomen.  
Doordat de focus in Asse ligt op aanstaande ouders en gezinnen met jonge kinderen (tot zes jaar) zijn ook meer ziekenhuizen, vroedvrouwen en gynaecologen betrokken als partners. Omdat andere partners zo minder aangesproken worden, werkt het Huis van het Kind nu onder meer rond de vraag hoe ze de secundaire scholen kunnen betrekken. 


  
 

Contactgegevens

Huis van het Kind Asse

Lotte Verbeyst

huisvanhetkind@asse.be

Bijdrage in het magazine Huizen van het Kind