Ambassadeursgroep Huis van het Kind Antwerpen-Noord Pothoek

door Melissa Dierckx, Anaïs Masure en 2 ouders uit de groep


De ambassadeursgroep is een gebruikersgroep in het Huis van het Kind Antwerpen-Noord Pothoek. Ze zijn de ervaringsdeskundigen in het opvoeden van hun kinderen. Tegelijk zitten ze als ouder met veel vragen: over het opvoeden in de grootstad, het stellen van grenzen (voor zichzelf én hun kinderen), communicatie met de school en activiteiten samen met kinderen. Als geëngageerde burgers willen ze ook andere ouders verder helpen. Samen gaan ze op zoek naar antwoorden. Naast vragen, zitten de dames ook bomvol inspirerende ideeën.  Deze groep ouders vormt een belangrijke meerwaarde en is de vinger aan de pols voor het samenwerkingsverband Huis van het Kind Antwerpen-Noord Pothoek.

Link en opportuniteiten voor je Huis van het Kind

Je weg zoeken doorheen de verschillende organisaties en alle aanbod in de wijk is voor ouders geen gemakkelijke opdracht.  

Samen met de ouders worden opvoedingsvragen gedefinieerd en naar antwoorden gezocht. In deze zoektocht maken de ouders kennis met de andere organisaties in en rondom het Huis van het Kind.

Waarom kan deze deelsessie inspirerend zijn voor jou?

Kom kennis maken met de ambassadeursgroep, een gebruikersgroep die het gedachtengoed en het aanbod van het Huis van het Kind wil uitdragen in de wijk:  

  • Vrijwilligers die binnen de verschillende scholen en in de wijk het aanbod van het Huis van het Kind en hun eigen werking bekendmaking via flyers en/of korte toelichtingen;
  • De kritische stem in Huis wat betreft aanbod en partners. Deze input zorgt voor een aanbod naar behoeften en verwachtingen en/of snelle bijsturing en/of aanpassing van het bestaande aanbod; 
  • Een groep die zichtzelf wil ontplooien vanuit eigen behoefte.  Zij willen kennis en ervaring uitwisselen overheen verschillende levensdomeinen mbt gezins- en opvoedingsthema’s; 
  • Ze organiseert aanbod op vraag van gezinnen uit de wijk, de school, eigen omgeving. Hierbij worden zij ondersteund door beroepskrachten van Kwadraat – Opvoedingswinkel, Vormingplus en de coördinator van het Huis;
  • Met onthaal en ontmoeting staat deze groep garant voor een warm welkom en een snel thuis voelen van nieuwe deelnemers. 

Contact

Presentatie en verslag

Focus van deze deelsessie

Levensdomein

ouderschap en opvoedingsondersteuning

Kamer

congres kamer participatie
vormingsplus antwerpen
HVHK Antwerpen Pothoek
kind en preventie groen
Poppetjes