Alle ouders hebben vragen ! Onderzoek naar bereik en behoeften van specifieke doelgroepen ouders

Auteur :

R. van den Berg, JSO

Jaar van publicatie :

2005

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Uit eerder onderzoek bleek dat niet alle ouders gebruik maken van het aanbod aan opvoedingsondersteuning in de provincie Zuid-Holland. Bepaalde groepen ouders zijn nauwelijks in beeld. In dit onderzoek wordt gekeken naar deze moeilijk bereikbare ouders, die weinig of geen gebruik maken van het huidige aanbod aan activiteiten en die volgens de literatuur aantoonbaar meer risico lopen op problemen met de kinderen. De te onderzoeken groepen ouders zijn: hoogopgeleiden, eenoudergezinnen, gereformeerden, allochtonen.

Naar iedere groep ouders is verkennend onderzoek gedaan in twee gemeenten die het aanbod op het gebied van opvoedingsondersteuning – voor de betreffende doelgroep of in zijn algemeenheid - willen verbeteren. Doel van het onderzoek is algemene informatie te geven over de verschillende groepen ouders, te rapporteren over hun specifieke behoeften op het gebied van opvoedingsondersteuning, eventuele leemten in het huidige aanbod en voorwaarden voor de verdere ontwikkeling van activiteiten en diensten en aanbevelingen te formuleren voor gemeenten voor verbetering van het huidige (preventieve) aanbod

Waar te verkrijgen?

Berg, R. van den, Gun, T. van der, Kierczak, M., Kooij, A. van de & Wulp, I. (2005). Alle ouders hebben vragen! Onderzoek naar bereik en behoefte aan opvoedingsondersteuning van specifieke groepen ouders. Gouda: JSO

www.jso.nl

Reageer op dit artikel
19 + 1 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.