Actieweek Gezond binnen

  • 15 november 2016

In Vlaamse gezinnen wordt steeds minder gerookt in het bijzijn van kinderen. Dat blijkt o.a. uit het onderzoek dat TNS Dimarso in 2014 voerde in opdracht van Kom op tegen Kanker. Dat is het goede nieuws. Toch zitten in Vlaanderen nog altijd 68.000 kinderen dagelijks in de tabaksrook, voornamelijk in gezinnen met een lage sociaaleconomische status. Hierdoor hebben ze meer kans om ziek te worden. Veel ouders weten dat meeroken ongezond is en nemen al maatregelen. Alleen zijn er heel wat misverstanden. Zo is roken onder de dampkap of aan het open raam geen oplossing.

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ), Kom op tegen Kanker, de Vlaamse Logo’s en de Vlaamse overheid slaan daarom de handen in elkaar:

VIGez vraagt jouw medewerking.
U kan aan de hand van onze communicatiematerialen mee de boodschap 'Binnen roken is nooit oké' verspreiden.

Het hele jaar door kan u meedoen aan acties om te voorkomen dat kinderen vandaag nog meeroken. De Logo’s bieden ondersteuning en de mogelijkheid om de materialen te ontlenen. Neem zeker ook eens een kijkje in de menukaart van de actieweek:

  •  Laat mensen tijdens het wachten in je onthaalruimte iets opsteken over de gevaren van roken in huis, met de materialen van onze wachtzaalactie.
  •  Praat met ouders over niet roken in huis. Of organiseer een vorming voor zorgverleners rond dit nieuwe project 'Meeroken is geen binnenpretje, praat erover'. Dit project biedt ondersteuning om in dialoog te gaan over meeroken.